تاريخ : | | نویسنده : amouzeshelmi

62پیش ازمیلاد:دهم ژانويه سال 62 پيش ازميلاد پمپي Pompey ژنرال رومي و يكي از اعضاي شوراي 3 نفري رياست امپراتوري روم اعلام كرد كه سوريه و مناطق اطراف آن ضميمه قلمرو روم خواهد بود. در آن زمان سوريه به مراتب بزرگتر از امروز و پايتخت آن انتاكيه (Antioch) و شامل جنوب غربي تركيه امروز، قسمتي از اردن امروز و لبنان بود. اين تصميم،چهل روز بعد توسط يك فرستاده ويژه به اطلاع امپراتوري ايران رسانده شد. پاسخ ايران اين بود: دست روم از مناطق ساحل شرقي مديترانه كوتاه. اين مناطق از جمله سوريه و ناحيه اورشليم بايد استقلال داشته باشند و يا تحت الحمايه ايران باشند.

اين پاسخ دندان شكن بر امپراتوري روم گران آمد و عزم جنگ با ايران را كرد. كراسوس ژنرال ديگر و يكي از اعضاي شوراي سه گانه رياست بر روم تداركات لازم براي اين جنگ را فراهم كرد و 9 سال بعد (53 سال پيش از ميلاد) با سپاهي انبوه وارد شرق مديترانه شد. ارتش ايران به فرماندهي سپهبد «سورنا» به حرکت درآمد و جنگ دو ارتش در منطقه حرّان (كارهه آن زمان - كنار رود فرات، مرز امروز سوريه و تركيه) آغاز شد. در اين جنگ سپاه روم درهم شكست، كراسوس و پسرش كشته و روميان به مديترانه ريخته شدند. اين جنگ بزرگترين پيروزي شرق برغرب در طول تاريخ بشمار مي آيد. مورخان نظامي علت پيروزي ايران را برتري اسلحه و تاكتيك جنگ و احساسات شديد ناسيوناليستي ايرانيان دانسته اند. شكست كارهه تحقير بزرگي براي امپراتوري روم بود. درسي كه از اين جنگ بايد گرفت اين است كه ملتي كه نتواند به موازات زمان؛ اسلحه دفاعي لازم، تكنولوژي مربوط، غرور ملي، روحيه و آمادگي دفاع از خاك وطن، آزادي و استقلال خود را داشته باشد محكوم به بردگي، استثمار شدن و ذلت است.


1314ش:بيستم دي ماه سال 1314 خورشيدي (10 ژانويه 1936) وثوق الدوله (حسن وثوق) رئيس الوزراء سالهاي 1297 و 1298 كه بعدا اعتراف به گرفتن رشوه از دولت انگلستان كرده بود تا ايران را دربست تحت الحمايه آن دولت قرار دهد و قسمتي از اين پول را به صندوق دولت مسترد کرده بود به رياست فرهنگستان ايران منصوب شد!.

مي دانيم كه فرهنگستان يك كشور، بزرگترين رسالت و وظيفه ملي ــ ميهني در آن كشور بر عهده دارد. انتصاب وثوق الدوله به رياست فرهنگستان، در عين حال ثابت مي کند که برخلاف تصور؛ نفوذ دولت لندن در ايران همچنان ادامه داشت.

 

 وثوق الدوله


1325ش:بيستم دي ماه 1325 خورشيدي (10ژانويه 1947 ) دكتر مصدق در مسجد شاه در اجتماع مردم معترض به احتمال مداخله دولت در انتخابات در شرف انجام، به قوام السلطنه نخست وزير وقت اخطار كرد كه دست خود را از جريان انتخابات دور نگهدارد و فلسفه دمكراسي و راي مردم را به بازي نگيرد. دكتر مصدق كه بارها قوام را عامل بيگانه (انگلستان) خوانده بود در آن اجتماع گفته بود كه ما بايد انتخابات درست داشته باشيم، و يا اين که مطلقا انتخابات نداشته باشيم. كاري نكنيد كه مداخله در انتخابات يك عادت شود كه در اين صورت مردم به آن اعتنا نخواهند كرد و لفظ انتخابات در ايشان شور و اشتياق به وجود نخواهد آورد. مداخله دولت در انتخابات خيانت به حقوق مردم است. بگذاريد هركس را كه مي خواهند برگزينند. اگر بعدا احساس كنند كه درانتخاب افراد اشتباه كرده بودند دفعه بعد دقت بيشتري بعمل مي آورند و چشمشان را بازتر مي كنند و تكرار اين عمل - همان تكامل دمكراسي است. دكتر مصدق قوام را تهديد به تحريم انتخابات كرد.


1352ش:از بيستم دي ماه 1352(دهم ژانويه 1974) و دو ماه و چند روز پس از بالارفتن بهاي نفت خام در سطح جهان كه ناشي از تحريم صدور آن از جانب كشورهاي عربي بود و افزايش درآمد ارزي ايران از اين رهگذر، به تصميم دولت وقت خريد و فروش ارز در ميهن ما آزاد شد به اين ترتيب كه هر كس مي توانست به هر بانك مراجعه و تا هر مبلغ پول خارجي كه مي خواست به نرخ دلاري هفت تومان خريداري كند و هيچ شرط و محدوديتي در كار نبود كه سالها بعد معلوم شد يك توطئه بوده است كه كشور هاي صادر كننده نفت هرگز نتوانند اين در آمد (ارزهاي نفتي) را صرف «توليد درآمد» و سرمايه گذاري داخلي كنند و ثروتشان به جاي نقصان، افزايش يابد. شاه در سال 1356 (سال1977 ميلادي) كه كشور با تورم پول رو به رو شده بود پي به اشتباهات اقتصادي مقامات دولتي برده بود و گفته شده است كه كناره گيري هويدا در آن سال به همين دليل بود.

در سال هاي 1352 و 1353 (74 - 1975) هم برخي ايرانيان دلسوز به دولت وقت اندرز داده بودند كه به منظورحفظ ثروت ملي، از فروش ارز (دلاري هفت تومان) با هدف تامين هزينه هاي جاري دست بردارد و يا دست كم ارز را دو ــ سه نرخي كند؛ براي تفريح و تفرج (مسافرت اتباع) يك نرخ، براي خريدهاي متفرقه و ابزارهايي كه در اولويت نيستند نرخ ديگر و براي خريدهاي لازم و سرمايه گذاري هاي بنيادي نرخ هفت تومان كه به اين اندرزها توجه نشد و مشكلات بعدي و ... نتيجه همين آزادي بدون قيد و شرط معاملات ارز بود. در آن زمان دولت وقت مدعي بود که با اين عمل «ريال ايران» را بين المللي كرده و مردم ناآگاه از اقتصاد و معاملات پول هم باور مي كردند و نمي دانستند كه اين پول، حاصل فروش ثروت ملي است كه ديري نخواهد پاييد، و نسلهاي بعد بي نصيب خواهند ماند.

با آزاد شدن فروش ارز، طولي نكشيد كه ايران به صورت گورستان اتومبيلهاي اروپايي به ويژه آلماني درآمد كه هر مسافر ايراني در سفر به اروپا يك دستگاه اتومبيل دست دوم خريداري مي كرد و با خود به ايران مي آورد و ....


1979م:آژانسهاي خبري نهم و دهم ژانويه 1979 از واشنگتن از قول مقامات دولت جيمي كارتر رئيس جمهور وقت آمريکا گزارش كرده بودند كه دولت آمريكا از طريق «ويليام سوليوان» سفير اين كشور در تهران به شاه پيام داده است كه به مصلحت است ايران را ترك گويد. اسوشيتدپرس اين اقدام را نشانه تغيير در سياست آمريكا نسبت به شاه دانسته و يونايتدپرس كه منبع خبر خود را «ديويد نيوسام» معاون وزارت امور خارجه آمريكا ذكر كرده بود نوشته بود كه اگر شاه برود بعيد است كه بتواند بازگردد و اضافه كرده بود كه با رفتن شاه، بختيار نخست وزير تازه شانس بهتري براي كنترل اوضاع خواهد داشت!. آژانس فرانس پرس در اين زمينه چنين نوشته بود: به نظر مقامات تصميم گيرنده آمريكايي، ادامه حضور شاه در ايران مانع برقراري آرامش در اين كشور خواهد بود و لذا بهتر است كه ايران را ترك گويد.

سپهبد ربيعي آخرين فرمانده نيروي هوايي در نظام سابق درجريان محاکمه اش در دادگاه انقلاب در آن زمينه گفته بود: آمريکايي ها دم شاه را همانند يک موش مرده گرفتند و از کشور بيرون انداختند!. ربيعي با اينكه اواخر كار، از مخالفت خود با انقلابيون كاسته بود به حكم قاضي شرع دادگاه انقلاب اعدام شد.

اسناد از طبقه بندي خارج شده نشان مي دهد كه دولت كارتر تا آخرين هفته حكومت بختيار باورنداشت كه روحانيون شيعه برندگان واقعي انقلاب ايران خواهند بود. دولت كارتر تلاش داشت و اميدوار بود كه ملّيون (هواداران مصدق) قدرت را به دست گيرند و سلطنت در ايران به صورت كشورهاي پادشاهي اروپا درآيد. در آن زمان ميان سايرس وانس وزير امور خارجه وقت و برزينسكي مشاور ويژه كارتر (توتور= آموزگارخصوصي دروس علوم سياسي كارتر) بر سر مسائل ايران و اينكه چه گروهي بهتر است در اين كشور برسركارآيد اختلاف نظر بود. سران مسكو هم كه از انقلاب ايران حمايت مي كردند چشم به پيروزي كمونيست ها داشتند كه از فعلان در انقلاب بودند. در آن زمان چند گروه چپگراي ايراني از جمله سه جناح كمونيستي در انقلاب شركت داشتند كه اواخر وقت روز پيروزي انقلاب فرستنده هاي راديو تلويزيون به دست آنها افتاده بود.

 

1980م:نماینده مسکو در شورای امنیت سازمان ملل نهم ژانويه 1980 قطعنامه پیشنهادی دولت آمریکا مربوط به افغانستان را «وتو» کرد. دولت آمريكا به استقرار نظامي مسكو در افغانستان اعتراض و در این زمینه به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت برده و اين اقدام مسكو را خطري براي صلح جهان خوانده بود. دولت وقت مسكو در پاسخ به اعتراض دولت واشنگتن اعلام كرده بود كه اعزام موقتی این نیرو به خواست دولت افغانستان صورت گرفته؛ قانوني و مشروع است. یک دولت حاکم حق دارد که در صورت رو به رو بودن با خطر؛ از دوستان و همسایگان کمک بخواهد. دولت افغانستان با توطئه آمریکا رو به رو بود که تقاضای کمک نظامی از ما کرد که با آن دولت پیمان دوستی و علاوه بر آن قرارداد عدم تعرض و کمک متقابل داریم. دولت آمریکا نه تنها طرح کودتای داخلی اجرا کرده (ماجرای حفیظ الله امین) که ضمن آن رئیس دولت افغانستان کشته شده بود بلکه با دادن پول، اسلحه و آموزش نظامی؛ در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان بحران ساخته و قصد براندازی دولت کابل را داشته که این دولت تا رسیدن به توان دفاعی لازم خواستار استقرار نیروهای ما شده است و ما به هیچوجه قصد ماندن، سلطه و قدرت طلبی نداریم.

مرور زمان نشان داد که روس ها در دهه بعد از افغانستان خارج شدند و دولت واشنگتن (به تحریک و اغواء لندن) به بهانه پایان دادن به عملیات «بن لادن و طالبان» که ساخت آمریکا بوده اند وارد افغانستان شده، دولت برکنار کرده، بافت و ساختار و در نتیجه آرامش را برهم زده و نه تنها در آنجا ماندگار شده بلکه پای اعضای ناتو را هم به آنجا باز کرده که یک آتشفشان جهانی بوجود آمده است زیرا که افغانستان میان چهار قدرت بالقوه معارض غرب قرارگرفته و به دریا راه ندارد که انتقال نیروی بیشتر به آنجا برای غرب آسان باشد. سکوت فعلی این چهار قدرت (روسیه، ایران، چین و هند) عمدتا برای این است که غرب هرچه بیشتر در باتلاق افغانستان فرو برود تضعیف شود. گرنه هر آن می توانند بمانند شکایت ژانویه سال 1980 آمریکا به شورای امنیت؛ آنها هم اقدام به شکایت و اعتراض و ... کنند.

همزمان با «وتو» قطعنامه آمریکا در ژانویه 1980، دولت مسكو اعلام كرد كه از این پس با همه توان از تلاش آمریکا و دو دولت انگلستان و فرانسه برای تصویب قطعنامه تحريم اقتصادي ايران در شورای امنیت (در رابطه با گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران) جلوگيري خواهد كرد. در اعلامیه دولت مسکو آمده بود که این دولت تصمیم راسخ دارد که از هرگونه تعرض نظامی آمریکا به ایران جلوگیری کند و در صورت لزوم کشتی جنگی به خلیج فارس بفرستد.

گروگانهای آمریکایی تا لحظه انقضای حکومت جیمی کارتر آزاد نشدند و 444 روز در ایران بودند. در پی تعرض نظامی آمریکا که در آوریل 1980 در صحرای طبس شکست خورد مقامات تهران گفته بودند تا روزی که جیمی کارتر در کاخ سفید باشد گروگانها که از عوامل جاسوسی و نفوذی آمریکا در ایران بودند و یا اینکه به این عملیات کمک می کردند رها نخواهند شد. همین گروگانگیری و دربند بودن طولانی گروگانها باعث شکست کارتر در انتخابات نوامبر 1980 شد.

 

2004م:بانو اينگريد تولين Ingrid Thulin که در دوران فعاليت هنري خود ماهرترين بازيگر فيلم سينمايي سوئد عنوان داشت نهم ژانويه 2004 در 77 سالگي در گذشت. اينگريد که از انستيتوي هنرهاي دراماتيک سوئد فارغ التحصيل شده بود چهار دهه در عالم سينما فعاليت داشت و فيلم کلاسيک "توت فرنگي وحشي" معروفترين فيلمهاي اوست و پس از آن فيلمهاي " گاهي جيغ و زماني هق هق" ، "شعبده باز" ، ؛ "لعنتي" و ....

تولين برنده جايزه بهترين فيلم سال 1958 کان (فرانسه) شده بود. وي سالهاي آخر عمر خود را در رم زندگي مي کرد ولي پس از ابتلاء به بيماري سرطان به وطن بازگشته بود و در آنجا بستري شده بود.

 

اينگريد تالين


1951م:سینکلر لویس Sinclair Lewis داستان نگار و نمایشنامه نویس آمریکایی دهم ژانویه 1951 درگذشت. وی نخستین نویسنده آمریکایی بود که در سال 1930 جایزه ادبی نوبل دریافت کرد. در 26 داستان و نمایشنامه سینکلر همه جا دیدگاه کاپیتالیستی و آمریکائیزاسیون مشاهده می شود و به این لحاظ است که وی را مظهر زندگی و تفکر آمریکایی خوانده اند. عنوان داستانهای معروف او عبارتند از: بی گناه، پادر هوا، خداجو، تیمور لنگ و .... وی در نوشتن داستان کوتاه سبک ژورنالیستی (مشابه خبرهای جنایی روزنامه ها) نیز مهارت داشت و دارای یک مجموعه از این دست است.

 

تمبر پستی سینکلر

 

1834م:دهم ژانویه زادروز تاریخنگار بنام انگلیسی جان اکتون John Acton است که لقب «سر Sir » از دولت متبوع گرفته بود. وی در سال 1834 به دنیا آمد و در تاریخنگاری نوآوری متعدد بوجود آورد. اکتون که 19 ژوئن 1902 فوت شد تاریخ عهد جدید و معاصر (از 1453 تا 1902) را مورد توجه قرار داده بود و کوشش داشت که در تالیفات خود از نتایج رویدادها پند و اندرز استخراج کند و عنوان فصول نوشته هایش قرار دهد که شماری از آنها از این قرارند:

ـ قدرت تمایل به فساد و زورگویی در فرد پدید می آورد و هرچه قدرت بیشتر باشد تمایل زورگویی بیشتر خواهد بود (که از این بابت باید مراقب خود و خویشتندار باشد).

ـ یک قدرتمدار باید بداند که پلیس تاریخ در تعقیب اوست و «تاریخ» تخته سیاه کلاس درس نیست که بشود آن را پاک کرد (مواظب رفتار و گفتار خود باشد و از قضاوت تاریخ بهراسد).

ـ چاپلوسان و نیرنگبازان سران و مقامات ارشد را هدف قرار می دهند و به هر راهی متوسل می شوند تا به او نزدیک شوند و پیرامونش را بگیرند و وی را از مردم و واقعیات دور می سازند.

ـ رای دهندگان در هر انتخابات پارلمانی نباید اکثریتی بسازند که زورگو شود.

ـ آهای رای دهنده: پیش از رفتن به پای صندوق رای مجسم کن که وکالت و اختیارات را به چه کسی می سپاری؛ باید روانشناسی این فرد را بدرستی بدانی.

- نامزد ریاست دولت باید قبلا رای دهندگان را از انتصاباتش آگاه گرداند زیرا که دولت یک مجموعه است نه فرد.

ـ دشوارترین وظیفه یک رئیس دولت یافتن افراد شایسته است و نباید در این امتحان مردود شود.

- تاریخ روح را روشن می سازد، توان اندیشیدن را بالا می برد و فرد را دورنگر می کند.

اکتون حکومت فدرال را بهترین نوع حکومت می داند و می گوید که اگر نشود یک کشور را فدراسیون کرد دست کم باید اختیارات مقامات محلی و منطقه ای را تا سرحد استقلال افزایش داد. نباید چشم و گوششان متوجه پایتخت و رئیس دولت باشد؛ دست روی دست بگذارند و انتظاربکشند.

بیوگرافی نویس «اکتون» نوشته است که که گلدستون نخست وزیر انگلستان عمیقا تحت تاثیر اندرزهای آن مورخ بود که افکار او عمدتا در «تاریخ آزادی» آمده است.

 

 Sir John Acton

 

1331ش:خسرو قديري روزنامه نگار با تجربه وطن 18 دي ماه 1331 به دنيا آمده است. وي کار روزنامه نگاري را از "کيهان" آغاز کرد و سالها در صفحه اخبار بين الملل اين روزنامه مطالب مربوط به ساير کشورها را پوشش مي داد و ترجمه و تنظيم مي کرد. قديري از لحظه تاسيس روزنامه همشهري در سال 1371 در اين روزنامه آغاز بکار کرد و دبير اخبار بين الملل بود و در اين سمت تلاش مي کرد که در انتخاب اخبار مربوط به رويدادهاي جهان بيطرفي کامل رعايت شود و گرفتار موج سياست نشود. انتخاب خبر از خبرگزاري ها براي روزنامه اي که ماهيت سياسي ندارد، کاري آسان نيست و وي مي کوشيد که ضمن اطلاع رساني کامل و دقيق، وارد سياست هم نشود.

مهارت قديري در انتخاب اخبار و تنظيم آنها و روش ساده نويسي او و پشتکار و سر وقت بودن باعث شد که به معاونت سردبيري همشهري ارتقاء يابد و در اين سمت داوري منصف ميان تحريريه اين روزنامه بوده و حقوق هرکس را محفوظ داشته است. قديري در حال حاضر (سال 1388 هجري خورشيدي) همچنان سمت معاون اول اجرايي سردبير همشهري (مسئول صفحات خبري روزنامه) را برعهده دارد. شهرت وي نه تنها در مهارتش در انتخاب و تنظيم اخبار و مديريت منصفانه تحريريه است بلکه نظر به عقل و درايت، غالبا مورد مشورت روزنامه نگاران قرار مي گيرد. قديري نشان داده است که به دليل وفاداري به ژورناليسم، با هر مديريت و ناشر مي تواند کنار آيد و کار کند و به دليل هوش سرشار و خرد، هيچگاه بر له و يا عليه کسي وارد عمل نمي شود. به باور روزنامه نگاران ارشد و قديمي، تداوم کار قديري در همشهري و بودن بيش از يک دهه در مقام اجرايي تحريريه يکي از عوامل پيشرفت اين روزنامه بوده است که سالها مقام اول را در ميان مطبوعات ايران حائز است. قديري مشوق داير شدن و ادامه کار بسياري از ستون ها و صفحات "همشهري" بوده است.

 

خسرو قديري

 

2004م:شهربانو مازندراني كه در سال 2004 ادعا شده بود 97 سال از عمرش مي گذرد شايد خبر نداشت كه زلزله بم او را به صورت يك زن مشهور در جهان درآورده و جهانيان از سرگذشت او كه سوم ژانويه 2004 - چند روز پس از وقوع زلزله، زنده از زير آوار بيرون آورده شده بود آگاه و با چهره اش آشنا شده اند.

در آن ماه و درپي شبكه هاي تلويزوني و روزنامه ها، مجله ها به چاپ عكسهاي بزرگي از شهربانو پرداخته بودند و همه «سرچ انجين» هاي فعال در اينترنت دسترسي به عكسها و شرح احوال او را ميسر ساخته بودند. رسانه هاي ساير ملل براي مخاطبان خود نام شهربانو را ( بانوي شهر) معني كرده و گفته بودند كه شهربانو نامي است كه از زمان باستان در امپراتوري پارسيان رايج بوده است.

شهرت شهربانو مرهون گسترش و پيشرفت ابزارهاي خبر رساني است كه در دو دهه اخير ره صدساله رفته اند. با وجوداين، اين ابزارها هنوز آن طور كه بايد در خدمت انسان و حقوق او قرار نگرفته اند زيرا كه سهم عامل انساني در دنياي رسانه ها 90 و حصه ابزار 10 است و رسانه ها به عنوان ابزار انتقال انديشه، احساس، اطلاعات و اخبار در سراسر جهان شديدا دچار كمبود نيروي انساني ماهر و واقف بر رسالت خود هستند و تا اين نقيصه رفع نشود فايده رساني آنها محدود خواهد بود.

 

شهربانو


1324م:در سال 1324 ميلادي، نهم ژانويه - و ديروقت شب ماركو پولو ايتاليايي كه سفر حقيقت يابي مهمي به چين كرده بود در زادگاه خود درگذشت. سفرنامه او عامل عمده پيشرفتهاي غرب شد كه ادامه دارد. در اين سفرنامه كه به زبانهاي فرانسوي و ايتاليايي انتشار يافت وي به اقتباس از چيني ها به ملل اروپايي ياد داد كه چگونه باروت بسازند و داراي اسلحه آتشين شوند، اغذ بسازند و كتاب منتشر كنند و دانش و فرهنگ خود را بالا ببرند و قطب نما بسازند تا بتوانند در درياهاي دور و عميق كشتيراني كنند و .... همين راهنمايي ها سبب شد كه اروپائيان بر سرزمين هاي دوردست مسلط و تمامي قاره آمريكا را مالك شوند و ... .

«ماركو» در سال 1254 در «ونيز» ايتاليا در يك خانواده بازرگان به دنيا آمده بود. شش ساله بود كه پدر و عمويش «مافيو» و «نيكيلو» عازم منطقه درياي سياه شدند تا تجارت كنند كه وقوع جنگ در منطقه باعث شد مسير خود را تغيير دهند و سر از چين درآورند. آنان هنگامي به ونيز بازگشتند كه ماركو 15 ساله بود و بر دو زبان ديگر مسلط شده بود. دو سال بعد اين دو برادر تاجر «ماركو» را كه مادرش فوت شده بود در سفر تازه با خود بردند و اين بار مقصد آنان چين و دربار خان بزرگ مغول بود.

اعضاي اين هيات پس از رسيدن به تبريز تصميم به ادامه سفر از طريق دريا گرفتند و عازم هرمز از مسير كرمان شدند،اما در هرمز با مشاهده وضعيت كشتي هاي موجود از سفر دريايي منصرف و به كرمان بازگشتند و از مسير هرات،بلخ و بدخشان، يارقند، ختن، لوپ نور و دشت گبي خود را به چين و دربار قوبيلاي خان مغول رساندند.

«ماركو» به دليل تسلط بر چند زبان و استعداد و هوش فراوان مورد توجه خان بزرگ (خان خانان) قرار گرفت و سالها در دربار او بود و حتي از جانب وي به سفارت به مناطق ديگر آسيا اعزام شد و با دانش، فنون و هنر شرق آشنا گرديد و داراي ثروت قابل توجهي هم شد و چون بيم داشت كه خان سالخورده فوت شود و او نتواند اين ثروت را با خود به ايتاليا منتقل كند، از خان اجازه بازگشت موقت گرفت و خان هم از فرصت استفاده كرد و از او خواست كه خانزاده خانم «كوكاچين» را تا ايران بدرقه كند و او را به ارغون - ايلخان مغول ايران برساند كه از وي همسر خواسته است. «ماركو» با اين خانزاده خانم مغول از راه دريا به ايران آمد. دو سال در راه بود و هنگام ورود به ايران شنيد كه ارغون درگذشته است كه غازان پسر و جانشين ارغون به جاي پدرش با خانزاده خانم «كوكاچين» ازدواج كرد. خان بزرگ سكه ويژه اي به «ماركو» داده بود كه به منزله «گذرنامه» او بود و با اين گذرنامه موفق به رساندن خود و ثروتش به "ونيز" شد.

وي هنگامي به ونيز رسيد كه ميان اين «كشور - شهر» با كشور - شهر «جنوا» جنگ بود و ماركو فرماندهي يك كشتي جنگي را بر عهده گرفت و در جنگ شركت جست ولي اسير شد و به زندان «جنوا» افتاد. هم سلولي او «روستيچلو Rustichello» يك نويسنده از مردم «پيسا» بود و ماركو از اين فرصت استفاده كرد و در طول يك سال خاطرات خود را از سفر 24 ساله اش به شرق و شرح ثروت شرقي ها و علوم و فنون آنان و چگونگي ساختن باروت كه چيني ها در جشن ها براي آتشبازي از آن استفاده مي كردند، قطب نما، كاغذ و ... براي روستيچلو ديكته كرد و اين سفرنامه كه نخست به زبان فرانسه انتشار يافت غرب را متحول كرد و به مقام امروز رساند زيرا با استفاده از فنون چين و باروت اسلحه آتشين ساخت و با كمك قطب نما راههاي دريايي دور را كشف كرد و با استفاده از كاغذ كتاب نوشت و جهان را به زير سلطه خود كشيد. ماركو پس از آزاد شدن از زندان به "ونيز" بازگشت و در 70 سالگي در آنجا درگذشت.

 

ماركو پولو

 

1349م:(کنفدراسیون سویس) بوده اند، نهم ژانویه 1349 میلادی مردم شهر به دستگیری همشهریان یهودی پرداختند و دستگیرشدگان را آتش زدند. شهر بازل که ساکنان آن آلمانی زبان هستند و از مراکز صنعتی و داروسازی سویس است در گوشه شمال غربی سویس و در تلاقی مرز آلمان و فرانسه و در کنار رود راین واقع شده است.

طاعون لنفاوی که اینک ثابت شده است با مهاجرت اقوام آلتائیک از شمال غربی آسیای مرکزی به شبه جزیره کریمه و اوکراین و از آنجا به اروپای مرکزی سرایت کرده بود در قرن چهاردهم میلادی تقریبا نیمی از جمعیت قاره اروپا را نابود کرد. این بیماری تا آغاز قرن بیستم، گاه به گاه در اروپا شیوع می یافت و کشتار می کرد. این نوع طاعون در آن زمان درمان پذیر نبود و بیمار را در کمتر از یک هفته می کشت.

 

1858م:انسون جانزAnson Jones آخرین رئیس جمهوری تکزاس مستقل نهم ژانویه 1858 خودکشی کرد. وی که در ماساچوست به دنیا آمده و در نیویورک و فیلادلفیا تحصیل پزشگی کرده بود و سپس ساکن تکزاس شده بود از فراماسونرهای آمریکا بود. وی گمان می کرد که اگر ضمیمه شدن جمهوری تکزاس به فدراسیون آمریکارا تایید کند و تکزاس به صورت یک ایالت درآید وی سناتور این ایالت در کنگره آمریکا خواهد شد ولی پس از الحاق تکزاس، رای کافی برای سناتور شدن به دست نیاورد، آزرده خاطر شد و خودکشی کرد.

 

Anson Jones

 

1916م:نبرد گالیپولی Gallipolis (داردانل ـ چاناکاله سواشلری) نهم ژانویه 1916 با پیروزی نیروهای عثمانی پایان یافت. این نبردرا نیروهای فرانسوی و انگلیسی ازجمله واحدهایی از استرالیا و نیوزیلند در 19 آوریل 1915 و در دومین سال جنگ جهانی اول آغاز کرده بودند. هدف فرانسه و انگلستان از فرستادن نیرو به نزدیکی استانبول پایتخت عثمانی گرفتن این شهر و تسلط بر تنگه بسفور بود تا کشتی های روسیه بتوانند آزادانه رفت و آمد کنند. روسیه متحد فرانسه و انگلستان و عثمانی متحد آلمان بود. نبرد گالیپولی به اروپاییان که قصد نابودی عثمانی و تجزیه خاک اصلی آن (آناتولی) و دادن تراکیه (تراس ـ ترکیه اروپا) را به یونان داشتند فهماند که در صورت شکست عثمانی تنها خواهند توانست اقمار آن را متصرف شوند نه آناتولی را. ایستادگی ترکها در نبرد گالیپولی بسیار شدید و قهرمانانه بود. از نبرد گالیپولی بود که مصطفی کمال ـ از فرماندهان نیروهای عثمانی به صورت یک قهرمان ملی سربرآورد که بعدا و پس از شکست عثمانی در جنگ جهانی اول، یونانیان را عقب راند و جمهوری ترکیه را بوجود آورد.

 

مصطفي کمال (آتا ترک) و تني چند از نظاميان عثماني در جبهه گاليپولي در سال 1916


1931م:«كنگره تاريخ» در ژانويه سال 1931 (از دهم ژانويه به مدت يك هفته) در پاريس برگزار شده بود كه يكي از مطالب مورد بحث آن رقابت ديپلماتيک حکومت بلشويكها در دهه 1920 با غرب به ويژه انگلستان در خاورميانه و بالتيك بود. در اين كنگره از جمله پيمان عدم تعرض ايران و شوروي (حكومت بلشويكها) كه در اكتبر سال 1927 امضا شد مورد بحث بود. در اين پيمان؛ دو كشور متعهد به همكاري، دوستي با يكديگر و حفظ بيطرفي در قبال هم شده اند. حكومت بلشويكها سپس شعار متحد كردن خلقهاي خاورميانه و شرق بر ضد امپرياليسم و استعمار انگليسيها و آزادي مردم ستمديده آسيا از استثمار و سلطه سرداد.

در اين كنگره گفته شد كه حكومت بلشويكي (كمونيستي) روسيه در نيمه دهه 1920 در يك اقدام حساب شده بي سابقه كه حمله ديپلماتيك كمونيستها خوانده شده است با همه كشورهاي مجاور قلمرو روسيه پيمان دوستي، بي طرفي و عدم تجاوز امضا كرد از اين قرار: باتركيه در 17 دسامبر سال 1925، با آلمان در 22 آوريل 1926، با لهستان و افغانستان در 8 اوت و با ايران در اول اکتبر سال 1927.

حکومت بلشويکي روسيه قبلا در 28 فوريه سال 1921 ضمن عقد پيماني از همه دعاوي مالي و ارضي - اقتصادي و سياسي - تزارها نسبت به ايران صرف نظر کرده بود و در مقابل؛ايران پذيرفته بود كه بر ضد آن دولت با دولتي ديگر متحد نشود و به مسکو حق داده بود كه اگر نيروي خارجي خصم روسيه وارد ايران شود آن دولت هم بتواند نيرو وارد ايران كند. حكومت مسكو درهمين زمان پيمانهاي تقريبا مشابهي نيز با تركيه و افغانستان امضا كرده بود.

طبق مذاكرات كنگره تاريخ، انگلستان كه نمي خواست بلشويكها همه حواس خود را متوجه آسيا كنند و اين قاره را كه تامين كننده منافعش بود از دست بدهد، همه مساعي خود را به كار برد كه مسكو حواس و تلاش خود را متمركز در اروپا كند و از آسيا غافل بماند. همين «ضد حمله» سبب شد كه كمونيستها در سال 1927 در چين شكست بخورند.

بلشويكهاي روسيه پس از اين كه با ترفندهاي انگلستان متوجه صحنه اروپا شدند اعتصابهاي كارگري را در انگلستان دامن زدند و اين اعتصابهارا سرآغاز سوسياليستي شدن اين كشور تصور کردند و شادمان از پيروزي قريب الوقوع حزب كارگر، با يك اقدام (نيرنگ) بي سابقه انگليسي روبرو شدند و شكست خوردند و آن اين بود كه در آستانه انتخابات،دولت انگلستان نامه دولت مسكو به امضاي زينوويف Zinoviev به دبير اول حزب كمونيست انگلستان را که قبلا به دست آورده بود، در روزنامه هاي لندن منتشر كرد كه در آن راههاي به قدرت رسيدن اين حزب با كمك ساير چپگرايان انگلستان آموزش داده شده بود. انتشار اين نامه و تفسيرهاي از پيش آماده شده مطبوعات درباره آن، سبب شكست حزب كارگر در انتخابات و پيروزي محافظه كاران شد و....

 

1964م:«نهم ژانویه» در پاناما روز شهیدان است. در این روز در سال 1964 دانشجویان و جوانان پانامایی تصمیم به نصب پرچم ملی خود در کنار پرچم آمریکا در منطقه آبراه پاناما (Canal Zone) گرفتند تا حاکمیت پاناما را بر منطقه آبراه به ثبوت برسانند. پلیس آمریکایی منطقه آبراه که محل سکونت اتباع آمریکا و استقرار نیروهای نظامی این کشور است مانع نصب پرچم شد و میان طرفین درگیری روی داد که نظامیان آمریکایی وارد معرکه شدند و دراین گیر و دار 21 جوان پانامایی جان دادند. همین رویداد سرانجام باعث شد که در سال 1977 دولت کارتر طبق قراردادی تعهد کتبی مبنی واگذاری حاکمیت منطقه آبراه (نه تخلیه آن) در پایان قرن بیستم را به دولت پاناما بدهد که به اجرا درآمده است. این قرارداد حق آمریکا به ادامه استقرار واحد نظامی در منطقه آبراه را سلب نکرده است. دولت آمریکا از اوایل قرن بیستم در منطقه آبراه پاناما پایگاه نظامی داشته است. با کمک دولت آمریکا بود که پاناما در سال 1903 از کلمبیا جدا شد و اعلام استقلال کرد و امتیاز ساختن آبراه را به آمریکا داد. نیروهای آمریکایی مستقر در همین منطقه با کمک واحدهای اعزامی بر نظامیان پانامایی فائق و «نوریه گا» رئیس دولت این کشوررا دستگیر، به آمریکا منتقل و در فلوریدا به جرم همکاری با قاچاقچیان و مانی لاندری زندانی کردند. عکس زیر دو دانشجوی پانامایی را نشان می دهد که در روز شهیدان، عکسهای مقتولین نهم ژانویه 1964 را بر نرده های دانشگاه آویخته اند.

 

روز شهیدان در پاناما

 

1942م:پيمان 26 كشور محارب با نيروهاي محور (آلمان، ايتاليا، ژاپن و...) از 10 ژانويه سال 1942 قوت اجرايي پيدا كرد و پيمان ملل متحد نام گرفت كه به موجب آن مقرر شده بود هيچيك از امضا كنندگان پيمان حق نخواهد داشت به تنهايي با كشورهاي محور وارد مذاكره شود و يا آتش بس برقرار كند.

اين پيمان بعدا پايه تشكيل سازمان ملل قرار گرفت که اعضاي اوليه آن متحدين جنگ جهاني دوم بودند. اگر پيمان سال 1942 نبود، ممكن بود هيتلر با كشورهاي ديگر بسازد و نيروهاي خود را در يك جبهه متمركز كند. به هر گوشه حمله كردن ارتش آلمان با امكانات محدود داخلي بزرگترين اشتباه هيتلر بود كه به نابودي اش انجاميد.

اين مبنا براي ايجاد سازمان ملل يكي از دلايل ناكامي هاي آن براي حفظ صلح عادلانه در جهان تلقي شده است. تجربه دهها ساله وجود سازمان ملل نشان داده است که از اين سازمان تا منشور آن، مخصوصا ضوابط حاکم بر شوراي امنيت اصلاح نشود براي حفظ ملل جهان از خطر جنگ و تعرض نظامي کار موثري ساخته نخواهد بود. محدود بودن تعرض بزرگ ها به کوچکها در نيمه دوم قرن بيستم نتيجه وجود سازمان ملل نبود؛ بلكه به دليل وجود دو قدرت متعارض با هم در صحنه جهان بود که اين وضعيت پس از فروپاشي شوروي، ديگر وجود ندارد و اشغال نظامي عراق (بدون مجوز سازمان ملل) روشنترين مثال آن است. آخرين شخصيتي كه خواهان اصلاح اساسنامه سازمان ملل شد، پاپ وقت بود كه در سخنراني اول ژانويه سال 2004 خود اكيدا به اين موضوع اشاره كرد. از همان نخستين سال تاسيس سازمان ملل که شهرت يافت انديشه تاسيس آن از روزولت و چرچيل به دلايل خاص سياسي بوده است، بسياري از انديشمندان آن را "سازمان دولتها" خواندند و گفتند كه تا در منشور اين سازمان ترتيبي براي مجازات دولتهايي هم كه به حقوق مردم كشور خود تعرض و نسبت به آنان جور و ستم و تبعيض روا مي دارند داده نشود، اين دستگاه يك سازمان ملل نخواهد بود و نخواهد توانست امنيت را حفظ كند زيرا كه پايه صلح و امنيت از سوي مردمي كه به آنان ستم مي شود همواره در معرض تزلزل خواهد بود كه نمونه اش خرابكاري هايي است كه جريان دارد و به درخواست حافظ اسد رئيس جمهور وقت سوريه كه اصرار داشت «تروريسم» تعريف شود و "علت" از ميان برداشته شود نه معلول، ترتيب اثر داده نشد. به اظهار انديشمندان، تمدن در جهاني وجود خواهد داشت كه به دولت ها كه در هر كشور مركب از چند صد نفرند از سوي يك سازمان جهاني اجازه و امكان تعرض به حقوق مردم خود و ظلم و ستم داده نشود و در صورت ارتكاب مجازات شوند. اين انديشمندان خواستار گسترش اختيارات قضايي سازمان ملل و دادگاههاي جهاني شده اند تا براي مفسدين سياسي، افتصادي و اداري جاي امني در کره زمين وجود نداشته باشد. چنين سيستم قضايي بين المللي موجب کاهش چشمگير فساد اداري خواهد شد. انفجارهاي انتحاري ثابت کرده است که شمار ناراضيان جهان از وضعيت موجود رو به افزايش است و نياز به وضع قوانين جهاني بيشتري است.


1946م:دهم ژانويه سال 1946 نخستين مجمع عمومي سازمان ملل نشست خودرا در لندن با شركت نمايندگان 51 كشور عضو (متحدان غرب در جنگ با آلمان، ژاپن و ايتاليا - جنگ جهاني دوم) تشكيل داد و اتلي نخست وزير چپگراي وقت انگلستان در مراسم گشايش اين اجلاس گفت كه اين سازمان به اين شرط پيروز خواهد شد كه هر دولت عضو، حفظ صلح را برمنافع اختصاصي خود ترجيح دهد و نكوشد كه سازمان ملل را ملعبه خواستهاي خود قرار دهد و از آن به عنوان وسيله اي براي رسيدن به هدفهاي سياسي و ملي استفاده كند.

نخستين شكايتي كه در اين مجمع مطرح شد دادخواهي ايران بود كه دولت شوروي را متهم ساخت برغم تعهد قبلي نه تنها نيروهايش را از ايران خارج نساخته بلكه اين نيروها مانع نقل و انتقال واحدهاي ارتش ايران درقلمرو اين كشور مي شوند و با اين اقدام، تماميت ارضي و حاکميت ايران به مخاطره افتاده است، كه قرار شد دو كشور ـ نخست با مذاكرات دوجانبه بكوشند مسئله را ميان خود حل كنند و در صورت رسيدن به بن بست، آن وقت سازمان بررسي کند و تصميم مقتضي بگيرد، كه مسئله در مذاكرات دو جانبه حل شد.

اين مجمع در سالروز تشكيل جامعه ملل گشايش يافته بود كه 26 سال بيشتر عمر نكرد. بسياري از استادان علوم سياسي ضوابط، اركان و حتي عنوان (نام) جامعه ملل را بيشتر مي پسندند كه جنگ جهاني دوم را بهانه شكست آن قرار داده بودند. در جامعه ملل (برخلاف سازمان ملل) به هيچ كشوري امتياز خاص داده نشده بود. به عقيده بسياري از استادان علم سياست لزومي نداشت كه عنوان اين سازمان «سازمان ملل متحد» باشد؛ زيرا كه همه اعضاي آن متحد و دوست يكديگر نيستند. نام اين سازمان از پيمان 26 گانه دولتهاي در حال جنگ با المان گرفته شده كه در دهم ژانويه سال 1942 متعهد شده بودند با دولتهاي محور (آلمان، ايتاليا و ژاپن) به طور جداگانه وارد مذاكرات ترك مخاصمه و حتي اتش بس نشوند. چون امريكا و انگلستان، طراحان آن پيمان، در آن تدبير موفق شدند؛ بر همان پايه پيشنهاد تاسيس سازمان ملل متحد را مطرح ساختند و روح حاكم بر سازمان نيز همان است كه ميان اعضاي آن پيمان به وجود آمده بود. بزرگترين ايراد به سازمان ملل، قرارداده شدن حق رد (وتو) در دست پنچ دولت (فاتحان جنگ جهاني دوم) در شوراي امنيت - بازوي اجرايي آن سازمان - است. هدف اصلي از ايجاد سازمان ملل جلوگيري از جنگ و خونريزي است که اين حق رد (امتياز پنچ دولت) مانع از اعمال آن مي شود و جنگهايي که پس از تاسيس سازمان ملل رخ داده به همان دليل بوده است. ضعف بزرگ ديکر سازمان ملل که که شمار اعضاي آن تا سال 2008 به 192 کشور رسيده است بي اختيار بودن مجمع عمومي آن است که هرسال يک نشست عادي دارد که در ماه سپتامبر آغاز مي شود. اين مجمع درحقيقت يک تريبون آزاد براي نطق کردن است.

جهانيان عدم وقوع جنگ سوم جهاني را در نيمه دوم قرن 20 بايد مديون معارضه دو ابر قدرت وقت باشند تا سازمان ملل، كه بسياري از اصحاب نظر آن را «سازمان عليل» لقب داده و خواهان يك تجديد نظر جامع در آن شده اند و گفته اند كه باظهور قدرتهايي چون هند، برزيل، آلمان، ژاپن و ... لزوم چنين اصلاحاتي بيش از هروقت ديگر احساس مي شود و در غير اين صورت احتمال انشعاب وجود خواهد داشت.

 

نخستين جلسه نخستين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل

 

2004م:«الكساندر ورشبو A. Vershbow » سفير وقت آمريكا در مسكو، دهم ژانويه 2004 در مركز جهاني «كارنگي» در نطقي فرهنگي گفت كه پوتين مرد قدرتمند روسيه، ديگر آن يوتين پيش از انتخابات (دسامبر 2004) نيست. او بر موج پيروزي سوار است، قاطع و خشن سخن مي گويد - مخصوصا با دولتهاي عضو شوروي سابق، از مخالفت با اقداماتي ازجمله گسترش ناتو و استقرار آمريکا در عراق و ... دست بر نمي دارد و حاضر نيست درباره ليبراليسم (به سبك غرب) و اين گونه مقوله وارد بحث شود و ....

وي گفت كه با اين تغيير ناگهاني روش، آينده رفتار روسيه با آن همه تسليحات اتمي ـ موشكي اش و نيز وجود احساسات ناسيوناليستي ذاتي در روس ها و شيفته قدرت دولتي و مردان نيرومند بودن، روشن و قابل پيش بيني نخواهد بود. ورشبو قبلا سفير آمريكا در مقر ناتو بود.

 

ورشبو

 

1766: «توماس پین» تالیف معروف خود ـ «عقل سلیم» را که محتوای آن از عوامل برانگیخته شدن مهاجرنشینان آمریکایی شمالی به کسب استقلال از انگلستان بشمارآمده است منتشر ساخت.

1799: 1799 ویلیام پیت W. Pitt نخست وزیر وقت انگلستان برای تامین هزینه های جنگ با ناپلئون که کمر به نابودی انگلستان از طریق جنگ و تحریم اقتصادی و محاصره دریایی بسته بود یک مالیات ویژه به همان نام وضع کرد و اعلام داشت که پس از رفع خطر این مالیات لغو خواهد شد. تاثیر روانی وضع این مالیات؛ افزوده شدن انزجار انگلیسی ها از ناپلئون بود.

1815: آخرين جنگ انگليسي ها با آمريكا كه به جنگ نيوارلئان معروف است به شكست انگليسي ها انجاميد. فرمانده نيروهاي آمريكا دراين جنگ ژنرال اندرو جاكسون بود كه بعدا رئيس جمهوري اين کشور شد.

1870: «جان راکفلر» ثروتمند آمریکایی کمپانی «استاندارد اویل» را به ثبت داد که قراربود در اهایو فعالیت داشته باشد که در اندک مدتی دارای شعب متعدد شد و همه ایالت های نفتدار آمریکارا با اضافه کردن نام ایالت بر نام کمپانی دربرگرفت و چون به صورت کارتل درآمد در سال 1911 دیوان عالی آمریکا فعالیت آن را از شمول قانون ضد تراست دانست و حکم به تجزیه داد که کمپانی های بزرگ نفتی از اکزان تا موبیل و شوران و ... از بطن آن بوجودآمده اند. تاسیس استاندارد اویل بود که راکفلر را در زمان خود میلیاردر اول جهان کرد. سرمایه کمپانی های نفتی که از تجزیه استاندارد اویل بوجود آمده اند بیش از یک تریلیون دلار است.

1928: دولت استالين «تروتسكي» را برغم وصيت نامه لنين از شوروي تبعيد كرد.

1946: شيخ عبدالله پسر شيخ خزعل با عده اي افراد مسلح به خرمشهر حمله برد.

1950: جاكوب ماليك نماينده شوروي در سازمان ملل در جلسه شوراي امنيت اعلام كرد كه اگر نماينده تايوان به جاي جمهوري خلق چين در اين شورا شركت کند وي در جلسات شورا حاضر نخواهد شد.

# 1972: شیخ مجیب الرحمن رهبر جنبش استقلال بنگلادش (پاکستان شرقی سابق) پس از 9 ماه از زندان دولت پاکستان آزاد شد و به عنوان رئیس کشور تازه تاسیس وارد بنگلادش شد. وی قبلا نماینده پاکستان شرقی در پارلمان پاکستان بود. استقلال بنگلادش بدون مداخله نظامی هند امکان پذیر نبود.

1989: در پی خروج نیروهای دولت مسکو از افغانستان، واحدهای نظامی کوبا نیز تخلیه آنگولا را آغاز کردند که این دو رویداد آغاز پایان یک دوره از تاریخ بشمار آورده شده است زیرا که این عقب نشینی کمونیستها ادامه یافت. واحدهای نظامی کوبا به کمک دولت کمونیست آنگولا که با شورشیان هوادار غرب این کشور بالقوه بسیار ثروتمند (دارای نفت و الماس و محصولات کشاورزی فراوان) فرستاده شده بودند.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : amouzeshelmi

امروزه علی رغم جمع آوری و طرح های رنگارن برخورد با متکدیان به خصوص در شهرهای مسافرپذیر و بزرگ، تکدي گري، هرروز شکل ها و شيوه هاي گوناگونی به خود می گیرد و این شیوه های نوین تکدی گری هر کسی را ممکن است فریب دهد.

 

به گزارش تابناک، با يک نگاه کلي مي توان دريافت که متکديان نه افرادي بازمانده از پيشرفت اجتماعي و هوش و امکانات فردي ، که بعکس افرادي توانمند و هوشيارند و با استفاده از اين توانايي و هوشياري ، شيوه اي براي کسب آسان درآمد، انتخاب کرده اند.

براين اساس، نه فقط گدايي و تقاضاي مستقيم پول از مردم بلکه بعضي مشاغل نيز به نوعي تکدي محسوب مي شوند. قديمي ترين و شناخته شده ترين شيوه تکدي ، همان چيزي است که ما از آن به عنوان گدايي تعبير مي کنيم.

از ديرباز عده اي با حضور در مجامع عمومي و مراکز تجمع مردم بخصوص اماکن مذهبي ، از احساسات انسان دوستانه مردم سواستفاده مي کردند و با طلب پول ، غذا، لباس و ساير امکانات ، نيازهاي خود را برمي آوردند.

داستان متکديان سمج که به هر شکل ممکن از مردم پول مي گرفتند و در عزا و عروسي حاضر مي شدند، از داستان هايي است که حتي در ادبيات ما نيز حضورش محسوس است.

با گذشت زمان بويژه در زمان حاضر، تکدي گري نيز پيشرفت کرده است! متکديان که با حيله هاي مختلف مي کوشند نظر لطف و مرحمت ديگران را به خود جلب کنند، همواره در ابداع روشهاي جديد تکدي ، کوشيده اند.

يکي از قديمي ترين شيوه ها، همان تغيير شکل و تغيير لباس و صورت دادن شکلي هر چه بيشتر ترحم انگيز است. استفاده از گريم ، تغيير حالت دادن اندام هاي بدن و تظاهر به فلج و کوري و بيماري ، شيوه مرسومي است که گاه موثر هم مي افتد.

استفاده از کودکان و نوزادان و زنان نيز از شيوه هايي است که براي جلب ترحم بيشتر به کار گرفته مي شود. عزيززاده ، جامعه شناس مي گويد: روش موثر متکديان جلب ترحم افراد است.

براين اساس هر چه سر و ظاهر متکديان اسف انگيزتر باشد، انگيزه بيشتري در افراد براي کمک به آنها ايجاد مي شود.

سازمان بهينه سازي تکدي گري!

به مرور، گدايان قديمي و کم حوصله، در همان حوزه کاري قبلي خود استقرار پيدا کرده اند و به شکل گدايان ثابت يک منطقه يا متکديان حرفه اي نابينا و عليل باقي مانده اند و تازه کارها، به دنبال روشهاي جديدتر رفته اند.

در اين سيستم ، تکدي گري وارد نظام پيچيده تري مي شود؛ نظامي که در آن شبکه هاي وسيع سو استفاده ، افراد را از سنين مختلف به کار مي گيرند و با سازماندهي و هدايت آنها، سود کلان به جيب مي زنند.

به دنبال بررسي ريشه هاي تکدي و دريافتن محل تجمع و استقرار متکديان ، اغلب به اين سازمان هاي مافيايي مي رسيم. افراد حاشيه نشيني که به دليل فقر و نياز، تبديل به آلتي در دست سودجويان مي شوند.

حضور وسيع کودکان در سنين بسيار پايين و در شرايط بد آب و هوايي و با نامناسب ترين وضعيت ظاهري ، آن هم کودکاني که ضعف و ناتواني جسمي هم بر آنها غالب شده و اغلب به هر طريق ممکن مي کوشند پولي به دست بياورند.

از راز اين نظام مخوف ، پرده برمي دارد. اصرار و پافشاري آنها، شايد يکي از همان روشهاي نويني است که کارفرمايان براساس روان شناسي اجتماع ، آن را ابداع کرده اند. عزيززاده مي گويد: آنها مي دانند اصرار و التماس در نهايت اثر خود را مي گذارد.

وقتي کودکي به شما التماس مي کند و گاه اشک هم مي ريزد، چيزي در عمق وجودتان تحريک مي شود و گاه حتي فقط براي خلاصي از اين فشار، چيزي به او مي دهيد تا رهايتان کند.

اين کودکان مسيري طولاني را به دنبال شما مي دوند، دامنتان را مي گيرند و اشک مي ريزند و حتي اگر نخواهيد، وادارتان مي کنند به خاطر نجات آنها از کارفرماي خشن و زورگو، چيزي به آنها بدهيد و از لحاظ عاطفي هم خود را توجيه کنيد.

فروشندگاني که گدايي مي کنند

نه فقط به اين شيوه هاي آشکار، بلکه در پوشش مشاغل کاذب نيز متکديان سازماندهي مي شوند. متکدياني که اجناس بنجل و بي ارزش مي فروشند و افراد را وا مي دارند براي توجيه عملشان از آن اجناس چيزي بردارند، آدامس فروشهايي که شکلات و آدامس هاي غيراستاندارد و تقلبي در بساط دارند و آنها که با يک دستمال کثيف (و البته گاهي با دستمال تميز و يک قوطي شيشه پاک کن!) به زور شيشه ماشين ها را پاک مي کنند، از اين دسته اند.

آن دسته که خانوادگي راه مي افتند و چيزي از هنر بدوي شان مايه مي گذارند و آهنگي مي نوازند و به شکل رمانتيک بازو به بازوي همسرشان قدم مي زنند، نيز همان گداهاي قديمي خودمانند که حالا بزک شده اند.

بعضي با نيت صدقه و به قصد خير، در واقع تن پروري و فساد اين قشر را تقويت مي کنند.

گداهاي شيک و پيک!

کاش داستان نوآوري هاي متکديان به همين جا ختم مي شد. اين روزها به جاي جوان معصومي که مي گويد از شهرستان براي کار به تهران آمده و حالا پول بليت برگشت ندارد و به جاي پدر و پسري که با پرونده پزشکي در دست ، شما را گوشه اي گير مي اندازند و داستان بيماري لاعلاج کودک و نياز شديدشان به پول را تعريف مي کنند، راههاي مدرن تري هم براي گدايي وجود دارد.

هر جا که باشيد. ممکن است گير يکي از اين گداهاي تحصيلکرده بيفتيد. آقاي مسن شيک پوشي ، روي پله خانه اي نشسته و داستان ورشکستگي و سرشکستگي اش را با نثري شيوا روي کاغذ برايتان نوشته است.

او مرد بازنشسته آبرومندي است که چشمهايش را با دستمال بزرگي پوشانده تا شما شرمندگي اش را نبينيد. مادر ميانسال و زن جواني را هم مي توان ديد که با سر و وضعي آبرومند شما را به کنجي مي کشانند و مي گويند کيفشان را جا گذاشته اند.

اصلا چرا کيفشان را جا بگذارند؟ همين که شما آنها را با اين سر و لباس ببينيد که در ميان ماشين ها راه مي روند و حتي نيازشان را به زبان نمي آورند، حتما شيشه را پايين مي کشيد و اسکناس درشتي به آنها مي دهيد!

از اين جالب تر هم وجود دارد. خانمهاي آنچناني و شيک پوش ، سوار ماشيني مدل بالا، که با اشاره صدايتان مي کنند و از شما پول بنزين مي خواهند. يا آنها که از خودشان هم مايه مي گذارند و سرمايه گذاري مي کنند.

برگه و قبض و عکس و رسيد چاپ مي کنند و احساسات مذهبي و انساني تان را به غليان درمي آورند. اين عکس امام علي ع است... اين براي کمک به يتيمان... گاهي سکه اي حلبي را به هزار تومان مي فروشند تا حاجت بگيريد.

پول زور با استفاده ار حیای مردم

دو تا خانم يک روز وسط ميدان ونک جلويم را گرفتند و گفتند مي خواهند براي امامزاده صالح نذري بپزند. مي گفتند مي خواهند همه مردم را در ثوابش شريک کنند. به نظرم مشکوک مي رسيدند، اما توي رودربايستي ، 200تومان دادم.

آن خانم عصباني شد و گفت بقيه چند هزار تومان کمک کرده اند. عزيززاده مي گويد: عموم افراد جامعه حجب و حياي خاصي دارند و شايد حتي با اين که مي دانند کارشان درست نيست ، شرم مي کنند و به آنها پول مي دهند.

اين در واقع همان پول زور است که با استفاده از حياي عمومي مردم و با شناخت روحيات و ويژگي هاي رواني آنها، اخذ مي شود.

شیوه گدایی، هر روز جدید تر دیروز

روزنامه جام جم در این خصوص نوشت: كنار جايگاه پمپ بنزين ايستاده ايد و مشغول بنزين زدن هستيد كه ناگهان موتور سواري كه تا همين چند دقيقه‌اي پيش، از گوشه‌اي شما را زير نظر گرفته بود، جلو مي‌آيد و در حالي كه لبخندي بر لب دارد رو به شما مي‌گويد: دو ليتر بنزين به من مي‌دهي؟

در حالي‌كه از اين درخواست متعجب شده ايد به علامت منفي سري تكان مي‌دهيد و او همچنان كه زير لب چيزي مي‌گويد از شما دور مي‌شود و چند قدم آن طرف‌تر جلوي راننده ديگري را مي‌گيرد و درخواستش را دوباره تكرار مي‌كند.

خيلي از رانندگاني كه مشتريان دائمي اين پمپ بنزين هستند، حالا ديگر مدت‌هاست اين مرد را مي‌شناسند، او كه از اولين ساعات صبح تا غروب آفتاب با دبه كوچك سفيد رنگي در دست در گوشه‌اي از پمپ بنزين مي‌ايستد و از ديگران يكي دو ليتر بنزين رايگان مي‌خواهد.

هرچند دست او براي خيلي‌ها رو شده اما اگر با همين شيوه موفق شود روزي چند ليتري بنزين از كساني كه شگرد كارش را نمي‌دانند، بگيرد باز هم نانش حسابي توي روغن است.

نوآوري، لازمه تكديگري

رايج‌ترين تصويري كه از يك گدا به ذهنمان مي‌رسد چيست ؟

مرد يا زني با لباس‌هاي كهنه و پاره و سرو ظاهري كه بوي نامطبوعي مي‌دهدو انگار هفته‌هاست رنگ آب و صابون به خود نديده است و در اين حالت دست‌هاي سياه و كثيفش را به سوي عابران دراز مي‌كند؟ يا كودكي با موهاي ژوليده و سر و صورتي سياه كه لباس‌هايي بزرگ‌تر از اندازه‌اش بر تن كرده؟

خير ! اين صحنه‌ها ديگر مدت‌هاست از مد افتاده است. امروز گدايان شهر ما ديگر با شيوه‌هاي ابتدايي و قديمي تكديگري نمي‌كنند. در عصر علم و فناوري همه چيز در حال تغيير است، پس تكديگري با شيوه‌هاي قديمي نيز ديگر جواب نمي‌دهد. امروزه ديگر گدايان شهر ما مسافران شيك‌پوش يك سفر خيالي هستند كه بنا به هزار و يك دليل در راه مانده اند و مي‌خواهند با كمك شما به مقصد برسند. آنها ديگر ظاهر رقتبار و سر و وضع كثيف و آشفته‌اي ندارند كه براي گرفتن سكه‌اي بي‌ارزش التماس كنند، بلكه موقر و بي‌صدا گوشه‌اي مي‌ايستند و بدون اين‌كه با كلمات ترحم‌انگيز حس انسان دوستي شما را قلقلك دهند، فقط با نگاه، شما را به كمك دعوت مي‌كنند.

اگر دست به جيب شويد و اسكناسي بدهيد به جاي دعاهاي رنگارنگ، بسيار رسمي از شما تشكر مي‌كنند.

آري گداهاي شهر ما و بخصوص متكديان مناطق شمالي شهر اين گونه هستند. براي آنها نوشتن روي كاغذ و گلايه از بيماري صعب‌العلاج يا گريم صورت و فلج نشان دادن اعضاي بدن كاري بي‌فايده و شايد وقت تلف كني است كه به اعتقادشان اين شيوه‌ها ديگر در شرايط امروز جامعه ما جواب نمي‌دهد.

ديگر مدت‌هاست شهروندان به كسي كه يك نسخه پاره و كثيف به دست مي‌گيرد و به بهانه فقير بودن به هزار ترفند سعي مي‌كند دل رهگذران را به رحم بياورد چندان اهميتي نمي‌دهد، حتي صلواتي بودن قرآن يا ادعيه‌اي كوچك هيچ كس را به اشتباه نمي‌اندازد.

امروزه ديگر لباس‌هاي كهنه و پاره تن كودك كثيفي كه انگار روزهاست رنگ حمام به خود نديده و با اصرار از شهروندان مي‌خواهد از او آدامس يا فال حافظي بخرند هم دل كمتر شهروندي را به رحم مي‌آورد چه برسد به اسفند دود كردن و تميز كردن شيشه ماشين‌هاي مدل بالا!

درآمدهاي ميليوني

بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان درآمد امروزه تكديگري به هيچ‌وجه با درآمد سال‌ها پيش متكديان قابل قياس نيست و شايد به همين دليل است كه با وجود اقدامات دست و پا شكسته سازمان‌هاي متولي ساماندهي متكديان، روز به روز تعداد آنها افزوده مي‌شود. تكديگري ساليان پيش با درآمدي كه به زحمت روزانه به چند صد تومان مي‌رسيد كجا و درآمد روزانه 50 هزارتومان و ماهانه يك و نيم ميليون توماني متكديان امروزي كجا!

اخبار جالبي كه هر از گاهي به نقل از مسوولان مراكز نگهداري موقت متكديان به گوش مي‌رسد، به نوعي مهر تاييدي بر اين واقعيت است، هنگامي كه مي‌شنويم در ميان متكديان جمع‌آوري شده مردي 30 ساله كه بشدت بوي تعفن مي‌داده و از درآوردن لباس‌هايش امتناع مي‌كرده است وقتي با اصرار لباس‌هايش را عوض مي‌كنند با ناباوري متوجه مي‌شوند اين مرد 7 ميليون تومان پول نقد همراه داشته است!

گدايان پيامكي

به نظر مي‌رسد با رشد و توسعه شهرنشيني آسيب‌هاي اجتماعي در شهرها نيز پيچيده‌تر مي‌شوند.

ديگر دوره‌اي كه گدايان با دست و پاي ناقص در گوشه معابر يا پشت چراغ قرمز چهارراه‌ها نهايت تلاش خود را براي برانگيختن حس ترحم شهروندان به كار مي‌گرفتند، گذشته است. اين روزها تكديگري بويژه در شهرهاي بزرگ از جمله در پايتخت هر روز پيچيده‌تر و شيوه فعاليت متكديان نيز به روز‌تر و مدرن‌تر مي‌شود. به طوري كه معاون خدمات اجتماعي سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهر تهران از وجود مافياي تكديگري در پايتخت خبر داده و مي‌گويد: تعداد زيادي از متكديان ساعت كار، محل و موقعيت از پيش تعيين شده براي تكديگري دارند و در ساعت معيني توسط خودروهاي سواري جمع‌آوري مي‌شوند.

صرفا جمع‌آوري اين افراد از خيابان‌ها و معابر شهري و نگهداري موقت آنها در مراكز ويژه نمي‌تواند مشكلي از معضل متكديان برطرف كند

به گفته سيدصادق اوالي، زماني كه خودروهاي ويژه جمع‌آوري متكديان در معابر شهر تردد مي‌كنند، متكديان با استفاده از پيامك يكديگر را مطلع مي‌كنند و در يك چشم برهم زدن خيابان عاري از متكدي مي‌شود.

وي به شيوه جديد فعاليت متكديان در قالب دستفروشي براي رد گم كردن و عدم شناسايي و جمع‌آوري آنها نيز اشاره كرده و معتقد است: تكديگري جرم است ولي دستفروشي به دليل خلأ قانوني مجازاتي ندارد، به همين دليل گدايي با فروش فال، گل، تميز كردن شيشه خودرو، بادكنك و... همراه مي‌شود به نحوي كه در بسياري از موارد متكدي شهروند را با وجود عدم نياز مجبور به خريد كالا مي‌كند.

آنها قانون هم مي‌دانند

اما متكديان شهر ما تنها بازيگران حرفه‌اي و بااستعداد نيستند، بلكه بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگر امكانات لازم برايشان فراهم مي‌شد آنها حقوقدان‌هاي قابلي هم مي‌شدند!

مسوولان معتقدند متكديان به قوانين و مقررات حقوقي آشنا بوده و از خلأ‌هاي قانوني آگاهي دارند و همين آگاهي آنها موجب شده كه براحتي از زير تيغ تيز قانون خلاصي يابند.

چه کسي مسوول است؟

از لحاظ قانوني ، تکدي گري جرم است و مقابله با آن نياز به دخالت و مشارکت عوامل قانوني و سازمان هاي اجتماعي و رفاهي دارد. براي مقابله با اين پديده ، يک سر ماجرا به سازمان ها و نهادهاي دولتي برمي گردد و سر ديگر به بخشهاي فرهنگ ساز که مي توانند متحول کننده نوع نگاه اجتماع و مردم به آن باشند.

جمع آوري متکديان و بي خانمان ها، يک کار فراسازماني است.

شهرداري ها، نيروي انتظامي ، وزارت بهداشت ، بهزيستي و کميته امداد در اين امر دخيل اند. در حال حاضر مشکل ، جمع آوري اين افراد نيست.

در مورد بي خانمان ها که منشا بيماري هاي واگير و خطرناکي مثل ايدز و هپاتيت و... نيز هستند. مشکل اصلي ، نبود امکانات نگهداري است. مراکز نگهداري موقت نمي توانند آنها را خارج کنند و در نتيجه جايي براي نگهداري بقيه آنها وجود ندارد.

البته مساله متکديان از بي خانمان ها جداست. 90درصد متکديان باخانمان و سازمان يافته اند که از حاشيه شهرها مي آيند. در اين مورد، دستگيري تاثيري ندارد و عوامل پيچيده اي دخيل است که در نتيجه آنها، کار سرعت مطلوب ندارد و به نتيجه نمي رسد. در کنار نياز به سازماندهي و برنامه ريزي نهادهاي دولتي براي مقابله با اين پديده ، نقش اجتماعي شهروندان را نبايد ناديده گرفت.

شهرونداني که با شناخت اين پديده و برخورد درست با آن ، شايد بتوانند مهمترين نقش را در مقابله با اين پديده ايفا کنند.

در کنار آن ، بهبود شرايط معيشتي و اقتصادي مردم ، راهي است براي مقابله با باندهاي مخوف سواستفاده از زنان ، کودکان و جوانان که صيد مناسبي براي خريداران مهر و عاطفه انساني و شهروندي اند.

چرخه معيوب ساماندهي

كم‌كاري برخي سازمان‌هاي متولي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي موجب شده طرح‌هاي ساماندهي متكديان، بي‌خانمان‌ها و كودكان كار تاكنون از توفيق چنداني برخوردار نباشد و اگرچه شهرداري تهران به عنوان يكي از 11 سازمان متولي اقداماتي را طي سال‌هاي اخير براي جمع‌آوري اين افراد از سطح شهر انجام داده است، اما كم‌كاري برخي سازمان‌ها از جمله بهزيستي در مرحله پذيرش، نگهداري و ساماندهي موجب شده تعداد قابل توجهي از مددجويان پس از مدت كوتاهي از جمع‌آوري دوباره در سطح شهر رها شوند.

مديرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداري تهران در اين‌باره مي‌گويد: اگرچه سازمان بهزيستي استان تهران با توجه به ظرفيت‌ها و امكانات موجود نهايت همكاري را با شهرداري تهران دارد، اما واقعيت اين است كه ظرفيت اين مراكز در تهران اشباع شده و از آنجا كه بخش قابل توجهي از مددجويان جمع‌آوري شده از سطح پايتخت شهرستاني هستند، عدم پذيرش اين افراد توسط مراكز بهزيستي استان‌ها موجب شده اين افراد پس از مدت كوتاهي مجدد به چرخه بازگردند.

محمدجواد روزبهاني به اين هم اشاره مي‌كند كه كوتاهي برخي سازمان‌هاي مسوول در زمينه ساماندهي متكديان و بي‌خانمان‌ها موجب تحميل هزينه‌هاي ميلياردي به شهرداري تهران شده است، به طوري كه سال گذشته درمان مددجويان داراي بيماري‌هاي خاص كه مدت زيادي از رسوب آنها در مراكز اسكان موقت گذشته بود، يك ميليارد تومان هزينه به شهرداري تحميل كرده است.

در حالي كه آمارهاي موجود بيانگر بازگشت مجدد درصد قابل توجهي از متكديان پس از مدت كوتاهي دوباره به همان شغل تكديگري است به نظر مي‌رسد صرفا جمع‌آوري اين افراد از خيابان‌ها و معابر شهري و نگهداري موقت آنها در مراكز ويژه نمي‌تواند مشكلي از معضل متكديان برطرف كند.

در كنار اين امر، بهبود شرايط معيشتي و امكان ايجاد كار و حرفه براي متكديان پس از ساماندهي و بازگشت مجدد به جامعه ضرورتي است كه نبايد از سوي مسوولان و متوليان امر ناديده گرفته شود.

البته در كنار اين موارد نقش اجتماعي شهروندان را نبايد ناديده گرفت؛ شهرونداني كه با شناخت اين پديده و برخورد منطقي و صحيح با آن مي‌توانند مهم‌ترين نقش را در مقابله با سودجويي اين افراد داشته باشند.../تابناکادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : amouzeshelmi

 

تحريم هاي جديد آمريكا عليه ايران

 

تحريم هاي جديد آمريكا عليه ايران : بیمه معلم ، بانك های مهر و انصار ، بنياد تعاون سپاه و پرویز فتاح

وزرات خزانه داری آمريکا روز سه شنبه دو بانك ، يك شركت نفتي و يك موسسه اقتصادي وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيز يك شركت كشتيراني ايران را در ليست جديد تحريم هاي خود قرار داد .

به گزارش عصر ايران  در ادامه رويكرد تحريم و افزايش فشار بر ايران بر سر موضوع هسته اي  ، وزارت خزانه داري امريكا روز گذشته اعلام كرد كه شركت ها و بانك هاي نفت و گاز پارس ، بيمه معلم ، بانك مهر ، بانك انصار ، شركت كشتيراني لاينر ترانسپورت كيش و بنياد تعاون سپاه را به ليست سياه تحريمي خود مي افزايد .

همچنين بر اين اساس نام پرويز فتاح وزير سابق نيرو در دولت نهم محمود احمدي نژاد و مدير عامل بنياد تعاون سپاه نيز به ليست تحريم ها افزوده شده است .

استيوارت لوی، معاون امور تروريسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داري آمريكا و يكي از كليدي ترين مقامات آمريكايي براي دنبال كردن استراتژي تحريم ها عليه ايران درباره تحريم هاي جديد آمريكا عليه نهادهاي وابسته به سپاه در ايران مدعي شد كه اين نهاد نظامي در ايران به همراه سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي از جمله مهم ترين نهادهايی هستند که در دور زدن تحريم ها مشارکت دارند.

اين مقام آمريكايي افزود كه هدف تحريم های تازه آمريکا بيش از آن که  مبادله نفت ايران را تحت تاثير قرار دهد، محدود کردن سيستم مالی سپاه پاسداران و خطوط کشتيرانی جمهوری اسلامی است را هدف قرار داده است .

استيورات لوی با اشاره به اينكه واشنگتن در نظر دارد تا  فشارها  برايران را افزايش دهد ، افزود  :‌ " اين براي ما مهم است  که به اعمال فشار ادامه بدهيم و شرکت هايی که می خواهند به ايران برای دور زدن تحريم ها کمک کنند را نشان دهيم " .

گفتني است در اوايل ماه جاري ميلادي نيز وزارت خزانه داري آمريكا اعلام كرد كه هفتاد شركت مرتبط يا وابسته به كشتيراني جمهوري اسلامي ايران را در فهرست سياه تحريم ها قرار مي دهد .

وزارت خزانه داری آمريکا همچنين  نام دو بانک «انصار» و «مهر» را به اتهام  ارائه خدمات بانکی به سپاه پاسداران در فهرست جديد  تحريم های خود قرار داد . بر اين اساس  مشارکت اين بانک ها در نظام بانکی و تجاری آمريکا و نيزارتباط شهروندان آمريکايی با اين بانک ها نيز ممنوع شده است .

در بيانيه وزارت خزانه داري آمريكا درباره دلايل قرار گرفتن بنياد تعاون سپاه در ليست جديد تحريم ها آمده است :‌ " اين بنياد سپاه سازمانی نيمه دولتی است که از طريق ارتباط با حکومت سود می برد و در بخش های مهمی از اقتصاد ايران فعال است . .

در گزارش روز سه شنبه وزارت خزانه داري آمريكا همچنين دلايل قرار گرفتن نام ديگر شركت هاي ايراني در ليست تحريم ها نيز مورد اشاره قرار گرفته است . بر طبق اين گزارش شرکت کشتيرانی لاينر ترانسپورت کيش نیز به اتهام انتقال سلاح به حزب الله لبنان ،  شركت بیمه معلم به دلیل ارائه خدمات به کشتيرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت نفت و گاز پارس نیز در چارچوب تحریم های تازه آمریکا برای جلوگیری از سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران در فهرست شرکت های مورد تحریم قرار گرفته  اند .   

شرکت‌ نفت‌ و گاز پارس‌ هم اكنون مسئوليت‌ توسعه‌ کليه‌ فازهای‌ ميدان‌ گازی‌ پارس‌ جنوبی‌ و توسعه‌ ميدان‌ های گازی‌ پارس‌ شمالی‌ و برخي ديگر از حوزه هاي نفتي و گازي در خليج فارس را  برعهده دارد . اين شركت يكي از زير مجموعه هاي شركت ملي نفت ايران مي باشد.

جمهوري اسلامي ايران ضمن بي ثمر خواندن تحريم هاي آمريكا و متحدانش عليه خود ، افزايش فشارهاي  تحريمي را به عنوان فرصتي براي خودكفايي و رشد و توسعه اقتصادي مي داند....../تحلیل:عصرایرانادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : amouzeshelmi

دختری به نام اسمرالدا تصمیم می گیرد بینی اش را عمل کند. او در اسپانیا به دنیا آمده و در دبی زندگی می کند.

جراحی بینی

مثل همه افرادی که تصمیم به جراحی بینی می گیرند، او هم شروع به پرس و جو از اطرافیان و تحقیق در اینترنت می نماید. چندین ماه به این موضوع فکر کرده بود تا این که ناگهان بینی زیبای یکی از همکارانش توجهش را جلب می کند. نزد او می رود و سؤالاتی می کند.

آمال جان بینی ات را عمل کرده ای؟ آره. چطور مگه؟ خیلی زیبا و طبیعی شده. می تونم بپرسم کجا بینی ات را عمل کردی؟ من ایران عمل کردم عزیزم پیش کدام دکتر؟ من پیش دکتر حسنانی عمل کردم. عالیه. وقتی که اونجا رفتم، خودم دیدم آدمها از جاهای مختلف دنیا آمده بودند تهران تا پیش دکتر حسنانی عمل کنند. خیلی دکتر معروفیه. همۀ مریضهاش ازش راضی بودن. میشه شمارشو به من بدی؟ بله عزیزم.

اسمرالدا با دفتر دکتر حسنانی تماس می گیرد تا نظر دکتر حسنانی را در مورد جراحی بینی اش جویا شود. مطابق روال مشاوره های آنلاین، از او خواسته می شود که عکس های بینی اش را از زاویه های مختلف تمام رخ و نیمرخ بفرستد. بعد از چند روز، نظر دکتر حسنانی به همراه قیمت عمل بینی به او اعلام می شود.

جراحی بینی

اسمرالدا شروع به تحقیق در مورد این دکتر می کند. فیلم داستانی جراحی بینی آمال را چند بار می بیند، گالری عکس های قبل و بعد از عمل دکتر حسنانی را به دقت بررسی می کند و از این که تنوع بینی ها آنقدر زیاد است، شگفت زده می شود.

جراحی بینی

او متوجه می شود که در گالری دکتر حسنانی هر بینی به یک سبک عمل شده و بینی ها کپی یکدگیر نیستند. اسمرالدا عزمش را جزم نموده، تصمیمش را نهایی کرده و برای سفر به ایران آماده می شود. در جلسه مشاوره، دکتر از او می خواهد که خواسته هایش را در مورد جراحی زیبایی بینی بیان کند. اسمرالدا به دکتر می گوید که دوست دارد بینی اش طبیعی و در عین حال بسیار زیبا باشد. در مورد میزان سربالا شدن نوک بینی و شیب پشت بینی با دکتر توافق می کند. دکتر تعدادی عکس قبل و بعد از عمل، از افرادی که بینی مشابه او داشته اند را به او نشان می دهد. سپس با دستگاه آندوسکوپ اقدام به معاینۀ داخل بینی اش می کند.  

جراحی بینی

تست خون و عکس های حرفه ای قبل از عمل روز قبل از عمل زیبایی بینی انجام شده و نتایج ظرف چند ساعت آماده می شود. در روز جراحی بینی ، اسمرالدا تعدادی فرم پر نموده و خلاصه ای از آنچه در جلسۀ مشاوره با دکتر توافق کرده است را روی کاغذ آورده و امضا می کند. عکس های بیمار، نتایج آزمایش، خواسته های مکتوب او و سایر موارد در پرونده ای جمع آوری شده و قبل از عمل به دکتر ارائه می شود. دکتر حسنانی با در دست داشتن این مدارک، قبل از بیهوش شدن بیمار بالای سر او آمده و همه چیز را با او هماهنگ و نهایی می کند.

جراحی بینی

دکتر بیهوشی شرح حال مختصری از او می گیرد. و اطمینان حاصل می کند که بیمار ناشتا بوده و بیماری داخلی ندارد. -اسمت چیه دخترم؟ - اسمرالدا - صبح که صبحانه نخوردی؟ - نه همانطور که به من گفته شده بود ناشتا هستم اسمرالدا در اتاق عمل بسیار خوشحال است از این که همه لبخند به لب دارند و با او به گرمی برخورد می کنند، احساس شادی و آرامش می نماید.  

جراحی بینی

داروهای بیهوشی تزریق می شوند و ماسک اکسیژن روی دهان بیمار گذاشته می شود. بعد از یکی دو ساعت، عمل بینی به پایان می رسد. اسمرالدا به تدریج به هوش می آید و به اتاق دیگری که اتاق ریکاوری نام دارد، منتقل می شود. در اتاق ریکاوری، ضربان قلب و اکسیژن خون بیمار به مدت یک ساعت پایش شده و پس از حصول اطمینان از سلامت بیمار، او را به بخش بستری منتقل می کنند.

جراحی بینی

در بخش بستری به اسمرالدا یک ماسک ژلی قابل انجماد داده می شود تا به عنوان کمپرس سرد استفاده شود. کمپرس سرد برای پیشگیری از پیدایش کبودی ها و ورم اطراف چشم تا یکی دو روز استفاده می شود. کبودی اطراف چشم ها و سیاه شدن این ناحیه، جزء یکی از فرآیندهای بهبودی در همۀ جراحی های بینی است. اما شدت آن در افراد مختلف متفاوت است. اسمرالدا تا یکی دو روز ورم خفیفی را اطراف چشم ها تجربه می کند و به سرعت بهبود می یابد.

جراحی بینی

اسمرالدا حتی در دورۀ نقاهت موفق به بازدید برخی جاهای دیدنی تهران از جمله موزه ها و پارک ها می شود. بعد از یک هفته استراحت، اسمرالدا برای برداشتن اسپلینت و کشیدن بخیه های بینی مراجعه می کند. برداشتن اسپلینت یا گچ بینی و کشیدن بخیه ها توسط پرسنل آموزش دیدۀ دکتر حسنانی انجام می شود. سپس به او آینه ای داده می شود تا بینی اش را ببیند. با وجودی که بینی در این مرحله ورم دارد، اسمرالدا از همین الان از نتیجۀ جراحی بسیار راضی است و به دکتر می گوید شبیه هنر پیشۀ مورد علاقه اش شده است.

جراحی بینی

اسمرالدا بعداً تعریف کرد که از برخورد خوب دستیاران دکتر، پرسنل بیمارستان، پرستاران و منشی ها نه فقط به خاطر رسیدگی و مراقبت های پزشکی، بلکه همچنین به خاطر عشقی که به کارشان می ورزیدند، بسیار لذت برده است. اسمرالدا در مورد تجربۀ سفرش به ایران می گوید که این فقط یک جراحی نبود. یک سفر رویایی بود و قطعاً برای دیدار مجدد از ایران برنامه ریزی خواهد کرد.ادامه مطلب
 نخستین همایش بین المللی مدیریت رسانه 18 و 19 آبان ماه در کتاکبخانه ملی برگزار می شود. 
 
به گزارش ایرنا، در این همایش که با حضور فعالان رسانه ای، اصحاب رسانه، مدیران خبرگزاری ها و مطبوعات برگزار می شود، از مقاله های برتری که به دبیرخانه همایش ارسال شده قدردانی به عمل می آید.
 
اهدای جایزه دکتر علی اکبر فرهنگی به برگزیدگان، بخشی از برنامه های این همایش خواهد بود.
 
برگزاری کارگاه های آموزشی برای شرکت کنندگان و ارائه مدرک نخستین همایش بین المللی مدیریت رسانه از دیگر بخش های این همایش اعلام شده است.
 
همایش بین المللی مدیریت رسانه به اهتمام نهادهای مستقل و با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک، دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، علوم و تحقیقات و برخی موسسات رسانه ای برگزار می شود.
 
دکتر علی اکبر فرهنگی، دکتر باقر ساروخانی، دکتر حسین انتظامی، دکتر صالحی امیری، دکتر حسینی دانا، دکتر محمود اسعدی و دکتر محمد لبیبی برخی سخنرانان این همایش هستند.
 
نقد و بررسی نظریه های جدید مدیریت رسانه، مدیریت استراتژیک رسانه و نیز مدیریت سازمان های رسانه ای، چیستی مدیریت رسانه در دانشگاه های ایران و جهان، آینده رسانه و الگوی بومی مدیریت رسانه بخشی از محورهای این همایش خواهد بود.
 
در کارگاه های آموزشی این همایش موضوعاتی نظیر اقتصاد رسانه، فرآیند تولید و تهیه برنامه های حرفه ای در رادیو، فرآیند مدیریت فرم و محتوای سایت، موقعیت مدیریت رسانه در جهان و مدیریت راهبردی رسانه مدنظر قرار می گیرد.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : amouzeshelmi
لیست قیمت‌های کاذب در بازار مسکن (+جدول)جست‌و‌جو در میان فایل‌های خرید و فروش بازار مسکن نشان می‌دهد شروع فصل پاییز و کند شدن روند معاملات نتوانسته از گرمای قیمت‌گذاری برخی از مالکان برای فروش واحدهای مسکونی بکاهد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» در نیمه دوم سال جاری هنوز هم مالکانی پیدا می‌شوند که قیمت پیشنهادی ملک خود را در محدوده «قرمزرنگ» بازار (بالاتر از میانگین قیمتی هر منطقه) قیمت‌گذاری کرده‌اند.

ماه‌های ابتدایی سال جاری دو رویداد مهم باعث شد تا عده‌ای از مشاوران املاک و همچنین برخی از فروشنده‌ها از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و دست به سوءاستفاده بزنند.

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از یک‌سو و کاهش سود بانکی از سوی دیگر عواملی بود که باعث شد تا عده‌ای در بازار مسکن اقدام به بازارگرمی کنند و سطح قیمت‌های پیشنهادی املاک خود را بیش از قیمت میانگین منطقه افزایش دهند.

گذشت نیمی از سال و ورود به فصل پاییز این تصور را به وجود می‌آورد که ممکن است برخی از این مالکان از قیمت‌های پیشنهادی اولیه خود دست بکشند و نرخ پیشنهادی خود را پایین آورند. اما کمی جست‌وجو در محله‌های مختلف شهر نشان می‌دهد این دسته از مالکان تصمیمی برای کاهش قیمت پیشنهادی خود ندارند و بنا دارند آستانه قیمت ملک خود را برای فروش بالاتر از میانگین قیمتی منطقه نگه دارند.

البته برخی از مشاوران املاک معتقدند دسته‌ای از فروشندگان در بازار دلایل دیگری برای بالا نگه داشتن قیمت پیشنهادی ملک خود ارائه می‌دهند.

یکی از این مشاوران به «دنیای اقتصاد» در این باره چنین توضیح می‌دهد: در برخی از محلات تهران قيمت‌های پیشنهادی خرید و فروش ملک کوچه به کوچه متفاوت است. به‌طور مثال در منطقه يوسف‌آباد نمي‌توان قيمت خانه‌هاي خيابان مستوفي را با خيابان جهان آرا مقايسه کرد.

در این محله آپارتمانی با 73 متر زیربنا، متر مربعی 9 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. این در حالی است که میانگین قیمت خرید و فروش ملک در این محله در هر متر مربع حدود 6 میلیون و 920 هزار تومان است.

به گفته او «فرهنگ منطقه» یکی از معیارهای مهم در قيمت‌گذاري مالكان آپارتمان‌هاي فروشي است. علاوه بر این مصالح و کيفيت ساختمان و امتيازهاي رفاهي را نيز از ديگر ويژگي‌هايي دانست که در قيمت خانه‌هاي بزرگ متراژ تاثير دارد.

در برخی محلات دیگر شهر نیز چنین مواردی قابل مشاهده است. به عنوان مثال در خیابان نامجو قیمت پیشنهادی یک آپارتمان 67 متری، 3 میلیون و 700 هزار تومان در هر مترمربع تعیین شده است. این در حالی است که میانگین قیمت در این منطقه حدود سه میلیون و 368 هزار تومان است.

ادامه مطلب
  مدیر تیم فوتبال المپیک ایران گفت: اعزام این تیم با کادر فنی سابق به اردوی آمادگی قطر منطقی نیست ، زیرا با سیاست های کمیته فنی فدراسیون فوتبال هم همخوانی ندارد.
حبیب کاشانی  در گفت وگو با ایرنا،افزود: قرار بود موضوع سرمربی تیم فوتبال امیددرنشست روزچهارشنبه هفته گذشته هیات رییسه فدراسیون فوتبال باارائه گزارشی از سوی اینجانب مشخص شود که به دلایلی این کار انجام نشد.
وی با بیان اینکه تیم فوتبال امید قراراست از 19آبان ماه به مدت 10 روز در اردوی آمادگی قطرشرکت کند،گفت:باتوجه به برنامه تیم فوتبال امید،ازرییس فدراسیون فوتبال خواستم که نشستی برای بررسی وضعیت این تیم انجام شود تا تکلیف کادر فنی این تیم نیز قبل از اعزام به قطر مشخص شود.
مدیر تیم فوتبال المپیک ایران گفت: آقای کفاشیان قول داد روز شنبه یا یکشنبه نشستی برای مشخص شدن تکلیف تیم فوتبال امیدبرگزار شود،اماشب گذشته از قول ایشان پیام دادند که تیم فوتبال امید با کادر فنی قبلی به اردوی قطر اعزام شود.
وی تصریح کرد: این کار با سیاست های کمیته فنی فدراسیون فوتبال و اینجانب همخوانی ندارد و امروز هم هرچه تلاش کردم با رییس فدراسیون فوتبال در این باره صحبت کنم، موفق نشدم.
کاشانی درپاسخ به این سئوال که انتخاب محمدخاکپور به عنوان سرپرست فنی تیم فوتبال امید با چه ملاک های صورت گرفته است، گفت:اول باید دید موجودی تیم امید در این زمینه قبلا چی بوده است و خاکپور جایگزین چه کسی شده است؟
وی تاکیدکرد:سرپرست فنی تیم امیدقبلا فردی غیر ورزشی بودوامروز یک بازیکن با سابقه و خوش اخلاق فوتبال به جای ایشان معرفی شده است.
وی حضور خاکپور در تیم فوتبال امید را گره کشا خواند و افزود: خاکپور بازیکن با تجربه و آشنا به علم روز فوتبال است که می تواند الگوی مناسب برای بازیکنان جوان تیم فوتبال امید باشد.
محمدخاکپورمدافع خوش اخلاق تیم ملی فوتبال ایران درجام جهانی199فرانسه روز جمعه به عنوان سرپرست و مدیرفنی تیم فوتبال امید منصوب شد.
مدیرتیم فوتبال المپیک ایران صبح امروز درگفت وگو بارادیو گفته بودکه اگر کمکی از دستش بربیاید انجام می دهد، اما اگر فضا برای کار فراهم نباشد می رود و جا را برای دوستان دیگر باز می کند.
حبیب کاشانی افزوده بود: متاسفانه هرچه زمان می گذرد این احساس به من دست می دهد که برخی تلاش می کنند تا تیم امید موفق نشود و به المپیک نرود. نمی دانم این دوستان دوستانی در لباس دشمن هستند یا دشمنانی در لباس دوست. خواسته یا ناخواسته، عمدی یا غیرعمدی کار را پیچیده و مبهم می کنند.
وی گفته بود:پنجشنبه شب تا ساعت 24:30 با خاکپور حرف می زدم تا او را برای حضور در تیم امید راضی کنم. خاکپور سال ها در فوتبال ایران حضور داشته و درسطح تیم ملی بازی کرده 10 سال هم در آمریکا مدرسه فوتبال داشته است اما چرا فضا به گونه ای است که باعث دلسردی خاکپور و امثال خاکپور شده است. 
کاشانی با اشاره به شرایط تیم امید در بازی های آسیایی اینچئون گفت: آنطور که به من گزارش داده اند تیم امید در بازی های آسیایی یکی از بی نظم ترین کاروان ایران بوده است. لازم است فردی مثل خاکپور در کنار تیم امید باشد و من نمی دانم که چرا برخی مشکل تراشی می کنند. به من گفتند اولین مشکل خروج بازیکنان است که من با فرمانده محترم ناجا در این زمینه صحبت کردیم و جناب احمدی مقدم قبول کردند که با تیم امید ایران در زمان برگزاری اردو همکاری کنند. بازار شایعه داغ است یک روز یک نفر می گوید قرار است من سرمربی تیم امید شوم. روز دیگر مربی دیگر صحبت می کند و می گوید من مربی تیم امید می شوم در حالی که این اتفاقات رخ نداده و من اصلا صحبتی با آنها نکرده ام. این مسائل تمرکز ما را به هم می زند و مشکل ساز می شود.
کاشانی با اشاره به صحبت های یکی از اعضای کمیته فنی گفت:این فرد به من گفت اگر مشکل خروجی بازیکنان و مشکل لباس را حل کنید 50 درصد مشکلات تیم حل می شود. واقعا خنده دار است که مشکلات تیم امید این گونه است.
کاشانی در مورد انتخاب سرمربی تیم امید و گزینه هایی که انصراف دادند گفت: از روز اول با کمیته فنی 4 جلسه گذاشتم و کمیته فنی اعلام کرد که وینگادا نمی تواند کمکی به تیم امید بکند که من به این دوستان گفتم وینگادا را چه کسی انتخاب کرده است که آنها گفتند ما و من گفتم چگونه است که بعد از 6 ماه می گویید این مربی کارایی ندارد. مگر همان مربی با همان کارنامه نیست که در سئول تیم را قهرمان کرد و در عربستان مربیگری کرده است. در نهایت دوستان گفتندوینگادابرخلاف کی روش پرستیژ کی روش ندارد و در نهایت شاخص هایی برای انتخاب سرمربی عنوان شد که بهتر است محصص، معینی و افاضلی در مورد آن شاخص ها صحبت کنند.
وی ادامه داد: دو دسته مربی انتخاب کردیم یک دسته جوانان با انگیزه ای مثل منصوریان، گل محمدی و افاضلی و دسته دوم مربیانی مثل فرکی و مایلی کهن. وحید هاشمیان هم تا دی ماه درگیر کلاس مربیگری اش است و باید دوشنبه تا پنج شنبه در آلمان در کلاس های مربیگری و کارهای گروهی شرکت کند. با توجه به وقت کمی که داریم و سه مرحله اردویی داریم مربیان نامبر وان خارجی هم نمی توانند به ما کمک کنند و با توجه به آشنایی که من با کرانچار دشتم و می دانستم او فوتبال ایران را می شناسد او را پیشنهاد کردم. در جلسه مشترک با کی روش و کفاشیان مطالب هم گفته شد. کی روش گلایه می کرد که کاش وینگادا خودش هم بود که من به او گفتم به خاطر بحث مالیاتی از باشگاه پرسپولیس او نمی تواند به ایران بیاید. وینگادا آخرین بار با وساطت فدراسیون فوتبال 15 مهرماه از ایران خارج شد. اکنون هم برای وینگادا بلیت قطر تهیه شده و او و دستیارانش در 19 آبان در اردوی قطر تیم را هدایت می کنند. تیمی که باید دو بازی دوستانه آنجا داشته باشد اما برخی از دوستان کمیته فنی به من گفتند وینگادا زمانی که قرار بود بماند اتوریته لازم را نداشت اکنون که ماندنش معلوم نیست چه خواهد شد. چهارشنبه هم در جلسه هیات مدیره فدراسیون حاضر شدم تا گزارش بدهم اما به من وقتی نرسید پنج شنبه هم به کفاشیان گفتم که وقت کم است و اگر تغییرات قرار است داده شود اعمال شود.
وی بااشاره به گزینه های مربیگری تیم امیدگفت: فرکی، منصوریان و گل محمدی از حضور در تیم امید عذرخواهی کردند.درست هم می گویند با توجه به تعهدات شان به باشگاه ها نمی توانند به تیم امید کمک کنند. در هر حال ما با وینگادا در قطر حاضر می شویم.
وی ادامه داد: دیشب یکی از دوستان آخر شب به من گفت کفاشیان گفته وینگادادر قطر بماند تا با فرصت بیشتری انتخاب سرمربی را انجام بدهیم. کی روش به من گفت سه روزه می روم و برمی گردم اما قاسمی دستیارش به من گفت با توجه به تعطیلات عاشورا و تاسوعا او بعد از تعطیلات به ایران می آید به نظرم برای کفاشیان نظر کی روش در انتخاب سرمربی تیم امید خیلی مهم است و می خواهند با او مذاکره کنند.
وی ادامه داد: اگر فضا به گونه ای باشد که کمک کنم کمک می کنم اما اگر غیر از این باشد فضا را برای دوستان دیگر باز می کنم.

ادامه مطلب
مدل مفهومی نیسان کیکسکودکی در میان مزرعه کدو در جنوب انگلیس


فعالیت در مزرعه گل رز مخصوص صادرات- کاخیکا، کلمبیابیشتر ببینید

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : amouzeshelmi
بی اختیاری ادرار دلایل مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتند از:

۱ - سن: با بالا رفتن سن احتمال بروز بی اختیاری ادراری هم افزایش می یابد. بی اختیاری ادراری استرسی در زنان جوان و میانسال و بی اختیاری فوریتی، بیشتر در زنان مسن دیده می شود.

۲ - حاملگی و زایمان: بی اختیاری استرسی در زنان حامله به ویژه در سه ماهه آخر حاملگی دیده می شود که معمولاً با زایمان خود به خود رفع می شود. علت آن تغییرات فیزیولوژیک در هنگام حاملگی است.

۳ - زایمان‌های متعدد طبیعی:
گفته می شود زایمان های متعدد طبیعی، به دلیل کششی که بر اعصاب ناحیه و نسوج نگهدارنده کف لگن وارد می کند، احتمال بروز بی اختیاری ادراری را افزایش می دهد.
بی اختیاری ادراری اگرچه یکی از مشکلات زایمان های طبیعی متعدد برشمرده شده است اما از آن جا که مزایای این شیوه زایمان به مراتب بیشتر از سزارین است جا دارد که متخصصان زنان و زایمان ضمن در نظر گرفتن تمهیدات لازم مانند ورزش های قبل، هنگام و بعد از زایمان به رفع این مشکل احتمالی کمک کنند.

۴ -چاقی: افزایش بی رویه وزن بدن هم بر میزان شیوع و هم بر شدت بی اختیاری ادراری اثر مستقیم دارد، چون با فشاری که بر نسوج نگهدارنده لگن وارد می کند، باعث تضعیف توان عضلات کف لگن می شود و قدرت کنترل ادرار کاهش می یابد.

۵ - هورمون ها: نقش مصرف هورمون استروژن به ویژه در سنین بالاتر از ۵۵ سال در ایجاد این مشکل به اثبات رسیده است؛ لذا یک فاکتور ریسک تلقی می شود.

۶ -دیابت: تیپ دو دیابت در هر دو جنس و به ویژه در بانوان یکی از دلایل مهم بی اختیاری ادراری است.

۷ - برداشتن رحم (هیسترکتومی): برداشتن رحم با افزایش خطر بی اختیاری ادرار همراه است.

۸ - عفونت ادراری: معمولاً عفونت ادراری همراه با بی اختیاری ادراری موقتی است ولی اگر در پی عفونت ادراری، میزان شیوع بی اختیاری ادراری افزایش یابد باید به دلایل زمینه ای توجه کرد.

۹ - صدمه به عملکرد فیزیکی بدن (یعنی کاهش حرکات فیزیکی به دلیل صدمه بدنی): مانند آرتریت، گیجی و... که با افزایش بی اختیاری ادراری همراه است؛ لذا باید از صدماتی که باعث کاهش عملکرد فیزیکی بدن می شود، جلوگیری کرد.

۱۰ - اختلالات هوشیاری (CONGNI TIVE-IMPAIRMENT): مثل زوال عقل (دمانس) که با بی اختیاری ادراری ارتباط مستقیم دارد.

۱۱ - افسردگی (دپرسیون): افسردگی و بی اختیاری ادراری علت و معلول یکدیگر است. بر اساس مطالعات انجام شده افسردگی با اثرگذاری بر عملکرد عصبی و هورمونی بر شدت بی اختیاری می افزاید.

۱۲ - یائسگی: اثرگذاری بر تولید هورمون های داخلی (اندوژن) باعث افزایش روند بی اختیاری ادراری می شود.

۱۳ - فعالیت های فیزیکی خاص: بروز بی اختیاری ادراری به ویژه نوع استرسی آن با ورزش مرتبط است. به ویژه آن دسته از ورزش های سنگینی که عمدتاً لگن درگیر است؛ مثل بعضی از حرکات ژیمناستیکی روی لگن.

۱۴ - مصرف دخانیات:
سرفه و بیماری های مزمن ریوی که از عوارض مصرف دخانیات است، از عوامل عمده بی اختیاری ادراری محسوب می شود.

۱۵ - رژیم غذایی: مصرف فراوان قهوه، الکل یا نوشیدنی های کربناته (گازدار) روند بی اختیاری ادراری را تشدید می کند.

۱۶ - زمینه ژنتیکی و خانوادگی: در افرادی که در بین اعضای خانواده آنها بی اختیاری ادراری استرسی وجود داشته است نسبت به سایر افراد همسن و سال، احتمال ابتلا به بی اختیاری ۲ تا ۳ برابر بیشتر می شود.

۱۷ - بیماری های قلبی ایسکمی (کم خونی قلبی): این بیماری با افزایش بی اختیاری همراه است.

۱۸ - سایر عوامل: مثل یبوست، بی اختیاری کنترل مدفوع، نارسایی احتقانی قلب، مصارف داروها و...

منبع: روزنامه خراسان

ادامه مطلب
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه از همان ابتدا دستور دادم جنایت اسیدپاشی پیگیری شود، گفت: این کار جنایت بزرگی است اما نسبت دادن آن به امر به معروف و اسلام جفا و ظلم عجیبی است که نه تنها در مغرب زمین بلکه برخی رسانه های داخلی نیز به آن دامن می زنند.

به گزارش ایرنا، آیت الله «صادق آملی لاریجانی» روز یکشنبه در همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه این مطلب را بیان کرد.

وی با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه نورانی است که در اختیار داریم ، گریزی نیز به حادثه اسیدپاشی اصفهان زد و افزود: متاسفانه یکسری کشورهای غربی این حادثه را به امر به معروف و نهی از منکر نسبت داده اند که این جفا و ظلم عجیبی است و از آن بدتر اینکه برخی رسانه های داخلی نیز حتی اگر به شکل احتمال، همین کار را کرده اند.

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه اگر فردی از انسانیت بویی برده و ذره ای وجدان داشته باشد، این عمل شنیع را مرتکب نمی شود، اظهار داشت: سمپاشی کردن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقتضای غربی ها است اما چرا خودمان این فضا را آلوده می کنیم آن هم در حالی که اکنون طرحی در مجلس شورای اسلامی بر اساس وظیفه قانون اساسی در حال انجام است.

آملی لاریجانی خاطر نشان کرد: متاسفم که برخی رسانه های کشور این مطالب را به هم وصل می کنند و ظلم فاحشی بر نظام، دستگاه و متفکرین جامعه مرتکب می شوند.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: به دادستانی و دادگستری استان اصفهان از همان ابتدا دستور داده ام تا این موضوع را به طور جد پیگیری کند و براساس آخرین گزارشی که دیروز به دستم رسیده کارهای خوبی در حال انجام است و بزودی مرتکب این امر پیدا می شود.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: همه قبول داریم که شهروندان باید امنیت داشته باشند اما نباید ماجرا را آلوده کرد و بر فضای ناامن تبلیغی دامن زد.

ادامه مطلب
رپورتاژ
داستان جراحی بینی اسمرالدا
لینک های مفید
عکاسی |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.