تاريخ : | | نویسنده : amouzeshelmi

امروزه علی رغم جمع آوری و طرح های رنگارن برخورد با متکدیان به خصوص در شهرهای مسافرپذیر و بزرگ، تکدي گري، هرروز شکل ها و شيوه هاي گوناگونی به خود می گیرد و این شیوه های نوین تکدی گری هر کسی را ممکن است فریب دهد.

 

به گزارش تابناک، با يک نگاه کلي مي توان دريافت که متکديان نه افرادي بازمانده از پيشرفت اجتماعي و هوش و امکانات فردي ، که بعکس افرادي توانمند و هوشيارند و با استفاده از اين توانايي و هوشياري ، شيوه اي براي کسب آسان درآمد، انتخاب کرده اند.

براين اساس، نه فقط گدايي و تقاضاي مستقيم پول از مردم بلکه بعضي مشاغل نيز به نوعي تکدي محسوب مي شوند. قديمي ترين و شناخته شده ترين شيوه تکدي ، همان چيزي است که ما از آن به عنوان گدايي تعبير مي کنيم.

از ديرباز عده اي با حضور در مجامع عمومي و مراکز تجمع مردم بخصوص اماکن مذهبي ، از احساسات انسان دوستانه مردم سواستفاده مي کردند و با طلب پول ، غذا، لباس و ساير امکانات ، نيازهاي خود را برمي آوردند.

داستان متکديان سمج که به هر شکل ممکن از مردم پول مي گرفتند و در عزا و عروسي حاضر مي شدند، از داستان هايي است که حتي در ادبيات ما نيز حضورش محسوس است.

با گذشت زمان بويژه در زمان حاضر، تکدي گري نيز پيشرفت کرده است! متکديان که با حيله هاي مختلف مي کوشند نظر لطف و مرحمت ديگران را به خود جلب کنند، همواره در ابداع روشهاي جديد تکدي ، کوشيده اند.

يکي از قديمي ترين شيوه ها، همان تغيير شکل و تغيير لباس و صورت دادن شکلي هر چه بيشتر ترحم انگيز است. استفاده از گريم ، تغيير حالت دادن اندام هاي بدن و تظاهر به فلج و کوري و بيماري ، شيوه مرسومي است که گاه موثر هم مي افتد.

استفاده از کودکان و نوزادان و زنان نيز از شيوه هايي است که براي جلب ترحم بيشتر به کار گرفته مي شود. عزيززاده ، جامعه شناس مي گويد: روش موثر متکديان جلب ترحم افراد است.

براين اساس هر چه سر و ظاهر متکديان اسف انگيزتر باشد، انگيزه بيشتري در افراد براي کمک به آنها ايجاد مي شود.

سازمان بهينه سازي تکدي گري!

به مرور، گدايان قديمي و کم حوصله، در همان حوزه کاري قبلي خود استقرار پيدا کرده اند و به شکل گدايان ثابت يک منطقه يا متکديان حرفه اي نابينا و عليل باقي مانده اند و تازه کارها، به دنبال روشهاي جديدتر رفته اند.

در اين سيستم ، تکدي گري وارد نظام پيچيده تري مي شود؛ نظامي که در آن شبکه هاي وسيع سو استفاده ، افراد را از سنين مختلف به کار مي گيرند و با سازماندهي و هدايت آنها، سود کلان به جيب مي زنند.

به دنبال بررسي ريشه هاي تکدي و دريافتن محل تجمع و استقرار متکديان ، اغلب به اين سازمان هاي مافيايي مي رسيم. افراد حاشيه نشيني که به دليل فقر و نياز، تبديل به آلتي در دست سودجويان مي شوند.

حضور وسيع کودکان در سنين بسيار پايين و در شرايط بد آب و هوايي و با نامناسب ترين وضعيت ظاهري ، آن هم کودکاني که ضعف و ناتواني جسمي هم بر آنها غالب شده و اغلب به هر طريق ممکن مي کوشند پولي به دست بياورند.

از راز اين نظام مخوف ، پرده برمي دارد. اصرار و پافشاري آنها، شايد يکي از همان روشهاي نويني است که کارفرمايان براساس روان شناسي اجتماع ، آن را ابداع کرده اند. عزيززاده مي گويد: آنها مي دانند اصرار و التماس در نهايت اثر خود را مي گذارد.

وقتي کودکي به شما التماس مي کند و گاه اشک هم مي ريزد، چيزي در عمق وجودتان تحريک مي شود و گاه حتي فقط براي خلاصي از اين فشار، چيزي به او مي دهيد تا رهايتان کند.

اين کودکان مسيري طولاني را به دنبال شما مي دوند، دامنتان را مي گيرند و اشک مي ريزند و حتي اگر نخواهيد، وادارتان مي کنند به خاطر نجات آنها از کارفرماي خشن و زورگو، چيزي به آنها بدهيد و از لحاظ عاطفي هم خود را توجيه کنيد.

فروشندگاني که گدايي مي کنند

نه فقط به اين شيوه هاي آشکار، بلکه در پوشش مشاغل کاذب نيز متکديان سازماندهي مي شوند. متکدياني که اجناس بنجل و بي ارزش مي فروشند و افراد را وا مي دارند براي توجيه عملشان از آن اجناس چيزي بردارند، آدامس فروشهايي که شکلات و آدامس هاي غيراستاندارد و تقلبي در بساط دارند و آنها که با يک دستمال کثيف (و البته گاهي با دستمال تميز و يک قوطي شيشه پاک کن!) به زور شيشه ماشين ها را پاک مي کنند، از اين دسته اند.

آن دسته که خانوادگي راه مي افتند و چيزي از هنر بدوي شان مايه مي گذارند و آهنگي مي نوازند و به شکل رمانتيک بازو به بازوي همسرشان قدم مي زنند، نيز همان گداهاي قديمي خودمانند که حالا بزک شده اند.

بعضي با نيت صدقه و به قصد خير، در واقع تن پروري و فساد اين قشر را تقويت مي کنند.

گداهاي شيک و پيک!

کاش داستان نوآوري هاي متکديان به همين جا ختم مي شد. اين روزها به جاي جوان معصومي که مي گويد از شهرستان براي کار به تهران آمده و حالا پول بليت برگشت ندارد و به جاي پدر و پسري که با پرونده پزشکي در دست ، شما را گوشه اي گير مي اندازند و داستان بيماري لاعلاج کودک و نياز شديدشان به پول را تعريف مي کنند، راههاي مدرن تري هم براي گدايي وجود دارد.

هر جا که باشيد. ممکن است گير يکي از اين گداهاي تحصيلکرده بيفتيد. آقاي مسن شيک پوشي ، روي پله خانه اي نشسته و داستان ورشکستگي و سرشکستگي اش را با نثري شيوا روي کاغذ برايتان نوشته است.

او مرد بازنشسته آبرومندي است که چشمهايش را با دستمال بزرگي پوشانده تا شما شرمندگي اش را نبينيد. مادر ميانسال و زن جواني را هم مي توان ديد که با سر و وضعي آبرومند شما را به کنجي مي کشانند و مي گويند کيفشان را جا گذاشته اند.

اصلا چرا کيفشان را جا بگذارند؟ همين که شما آنها را با اين سر و لباس ببينيد که در ميان ماشين ها راه مي روند و حتي نيازشان را به زبان نمي آورند، حتما شيشه را پايين مي کشيد و اسکناس درشتي به آنها مي دهيد!

از اين جالب تر هم وجود دارد. خانمهاي آنچناني و شيک پوش ، سوار ماشيني مدل بالا، که با اشاره صدايتان مي کنند و از شما پول بنزين مي خواهند. يا آنها که از خودشان هم مايه مي گذارند و سرمايه گذاري مي کنند.

برگه و قبض و عکس و رسيد چاپ مي کنند و احساسات مذهبي و انساني تان را به غليان درمي آورند. اين عکس امام علي ع است... اين براي کمک به يتيمان... گاهي سکه اي حلبي را به هزار تومان مي فروشند تا حاجت بگيريد.

پول زور با استفاده ار حیای مردم

دو تا خانم يک روز وسط ميدان ونک جلويم را گرفتند و گفتند مي خواهند براي امامزاده صالح نذري بپزند. مي گفتند مي خواهند همه مردم را در ثوابش شريک کنند. به نظرم مشکوک مي رسيدند، اما توي رودربايستي ، 200تومان دادم.

آن خانم عصباني شد و گفت بقيه چند هزار تومان کمک کرده اند. عزيززاده مي گويد: عموم افراد جامعه حجب و حياي خاصي دارند و شايد حتي با اين که مي دانند کارشان درست نيست ، شرم مي کنند و به آنها پول مي دهند.

اين در واقع همان پول زور است که با استفاده از حياي عمومي مردم و با شناخت روحيات و ويژگي هاي رواني آنها، اخذ مي شود.

شیوه گدایی، هر روز جدید تر دیروز

روزنامه جام جم در این خصوص نوشت: كنار جايگاه پمپ بنزين ايستاده ايد و مشغول بنزين زدن هستيد كه ناگهان موتور سواري كه تا همين چند دقيقه‌اي پيش، از گوشه‌اي شما را زير نظر گرفته بود، جلو مي‌آيد و در حالي كه لبخندي بر لب دارد رو به شما مي‌گويد: دو ليتر بنزين به من مي‌دهي؟

در حالي‌كه از اين درخواست متعجب شده ايد به علامت منفي سري تكان مي‌دهيد و او همچنان كه زير لب چيزي مي‌گويد از شما دور مي‌شود و چند قدم آن طرف‌تر جلوي راننده ديگري را مي‌گيرد و درخواستش را دوباره تكرار مي‌كند.

خيلي از رانندگاني كه مشتريان دائمي اين پمپ بنزين هستند، حالا ديگر مدت‌هاست اين مرد را مي‌شناسند، او كه از اولين ساعات صبح تا غروب آفتاب با دبه كوچك سفيد رنگي در دست در گوشه‌اي از پمپ بنزين مي‌ايستد و از ديگران يكي دو ليتر بنزين رايگان مي‌خواهد.

هرچند دست او براي خيلي‌ها رو شده اما اگر با همين شيوه موفق شود روزي چند ليتري بنزين از كساني كه شگرد كارش را نمي‌دانند، بگيرد باز هم نانش حسابي توي روغن است.

نوآوري، لازمه تكديگري

رايج‌ترين تصويري كه از يك گدا به ذهنمان مي‌رسد چيست ؟

مرد يا زني با لباس‌هاي كهنه و پاره و سرو ظاهري كه بوي نامطبوعي مي‌دهدو انگار هفته‌هاست رنگ آب و صابون به خود نديده است و در اين حالت دست‌هاي سياه و كثيفش را به سوي عابران دراز مي‌كند؟ يا كودكي با موهاي ژوليده و سر و صورتي سياه كه لباس‌هايي بزرگ‌تر از اندازه‌اش بر تن كرده؟

خير ! اين صحنه‌ها ديگر مدت‌هاست از مد افتاده است. امروز گدايان شهر ما ديگر با شيوه‌هاي ابتدايي و قديمي تكديگري نمي‌كنند. در عصر علم و فناوري همه چيز در حال تغيير است، پس تكديگري با شيوه‌هاي قديمي نيز ديگر جواب نمي‌دهد. امروزه ديگر گدايان شهر ما مسافران شيك‌پوش يك سفر خيالي هستند كه بنا به هزار و يك دليل در راه مانده اند و مي‌خواهند با كمك شما به مقصد برسند. آنها ديگر ظاهر رقتبار و سر و وضع كثيف و آشفته‌اي ندارند كه براي گرفتن سكه‌اي بي‌ارزش التماس كنند، بلكه موقر و بي‌صدا گوشه‌اي مي‌ايستند و بدون اين‌كه با كلمات ترحم‌انگيز حس انسان دوستي شما را قلقلك دهند، فقط با نگاه، شما را به كمك دعوت مي‌كنند.

اگر دست به جيب شويد و اسكناسي بدهيد به جاي دعاهاي رنگارنگ، بسيار رسمي از شما تشكر مي‌كنند.

آري گداهاي شهر ما و بخصوص متكديان مناطق شمالي شهر اين گونه هستند. براي آنها نوشتن روي كاغذ و گلايه از بيماري صعب‌العلاج يا گريم صورت و فلج نشان دادن اعضاي بدن كاري بي‌فايده و شايد وقت تلف كني است كه به اعتقادشان اين شيوه‌ها ديگر در شرايط امروز جامعه ما جواب نمي‌دهد.

ديگر مدت‌هاست شهروندان به كسي كه يك نسخه پاره و كثيف به دست مي‌گيرد و به بهانه فقير بودن به هزار ترفند سعي مي‌كند دل رهگذران را به رحم بياورد چندان اهميتي نمي‌دهد، حتي صلواتي بودن قرآن يا ادعيه‌اي كوچك هيچ كس را به اشتباه نمي‌اندازد.

امروزه ديگر لباس‌هاي كهنه و پاره تن كودك كثيفي كه انگار روزهاست رنگ حمام به خود نديده و با اصرار از شهروندان مي‌خواهد از او آدامس يا فال حافظي بخرند هم دل كمتر شهروندي را به رحم مي‌آورد چه برسد به اسفند دود كردن و تميز كردن شيشه ماشين‌هاي مدل بالا!

درآمدهاي ميليوني

بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان درآمد امروزه تكديگري به هيچ‌وجه با درآمد سال‌ها پيش متكديان قابل قياس نيست و شايد به همين دليل است كه با وجود اقدامات دست و پا شكسته سازمان‌هاي متولي ساماندهي متكديان، روز به روز تعداد آنها افزوده مي‌شود. تكديگري ساليان پيش با درآمدي كه به زحمت روزانه به چند صد تومان مي‌رسيد كجا و درآمد روزانه 50 هزارتومان و ماهانه يك و نيم ميليون توماني متكديان امروزي كجا!

اخبار جالبي كه هر از گاهي به نقل از مسوولان مراكز نگهداري موقت متكديان به گوش مي‌رسد، به نوعي مهر تاييدي بر اين واقعيت است، هنگامي كه مي‌شنويم در ميان متكديان جمع‌آوري شده مردي 30 ساله كه بشدت بوي تعفن مي‌داده و از درآوردن لباس‌هايش امتناع مي‌كرده است وقتي با اصرار لباس‌هايش را عوض مي‌كنند با ناباوري متوجه مي‌شوند اين مرد 7 ميليون تومان پول نقد همراه داشته است!

گدايان پيامكي

به نظر مي‌رسد با رشد و توسعه شهرنشيني آسيب‌هاي اجتماعي در شهرها نيز پيچيده‌تر مي‌شوند.

ديگر دوره‌اي كه گدايان با دست و پاي ناقص در گوشه معابر يا پشت چراغ قرمز چهارراه‌ها نهايت تلاش خود را براي برانگيختن حس ترحم شهروندان به كار مي‌گرفتند، گذشته است. اين روزها تكديگري بويژه در شهرهاي بزرگ از جمله در پايتخت هر روز پيچيده‌تر و شيوه فعاليت متكديان نيز به روز‌تر و مدرن‌تر مي‌شود. به طوري كه معاون خدمات اجتماعي سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهر تهران از وجود مافياي تكديگري در پايتخت خبر داده و مي‌گويد: تعداد زيادي از متكديان ساعت كار، محل و موقعيت از پيش تعيين شده براي تكديگري دارند و در ساعت معيني توسط خودروهاي سواري جمع‌آوري مي‌شوند.

صرفا جمع‌آوري اين افراد از خيابان‌ها و معابر شهري و نگهداري موقت آنها در مراكز ويژه نمي‌تواند مشكلي از معضل متكديان برطرف كند

به گفته سيدصادق اوالي، زماني كه خودروهاي ويژه جمع‌آوري متكديان در معابر شهر تردد مي‌كنند، متكديان با استفاده از پيامك يكديگر را مطلع مي‌كنند و در يك چشم برهم زدن خيابان عاري از متكدي مي‌شود.

وي به شيوه جديد فعاليت متكديان در قالب دستفروشي براي رد گم كردن و عدم شناسايي و جمع‌آوري آنها نيز اشاره كرده و معتقد است: تكديگري جرم است ولي دستفروشي به دليل خلأ قانوني مجازاتي ندارد، به همين دليل گدايي با فروش فال، گل، تميز كردن شيشه خودرو، بادكنك و... همراه مي‌شود به نحوي كه در بسياري از موارد متكدي شهروند را با وجود عدم نياز مجبور به خريد كالا مي‌كند.

آنها قانون هم مي‌دانند

اما متكديان شهر ما تنها بازيگران حرفه‌اي و بااستعداد نيستند، بلكه بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگر امكانات لازم برايشان فراهم مي‌شد آنها حقوقدان‌هاي قابلي هم مي‌شدند!

مسوولان معتقدند متكديان به قوانين و مقررات حقوقي آشنا بوده و از خلأ‌هاي قانوني آگاهي دارند و همين آگاهي آنها موجب شده كه براحتي از زير تيغ تيز قانون خلاصي يابند.

چه کسي مسوول است؟

از لحاظ قانوني ، تکدي گري جرم است و مقابله با آن نياز به دخالت و مشارکت عوامل قانوني و سازمان هاي اجتماعي و رفاهي دارد. براي مقابله با اين پديده ، يک سر ماجرا به سازمان ها و نهادهاي دولتي برمي گردد و سر ديگر به بخشهاي فرهنگ ساز که مي توانند متحول کننده نوع نگاه اجتماع و مردم به آن باشند.

جمع آوري متکديان و بي خانمان ها، يک کار فراسازماني است.

شهرداري ها، نيروي انتظامي ، وزارت بهداشت ، بهزيستي و کميته امداد در اين امر دخيل اند. در حال حاضر مشکل ، جمع آوري اين افراد نيست.

در مورد بي خانمان ها که منشا بيماري هاي واگير و خطرناکي مثل ايدز و هپاتيت و... نيز هستند. مشکل اصلي ، نبود امکانات نگهداري است. مراکز نگهداري موقت نمي توانند آنها را خارج کنند و در نتيجه جايي براي نگهداري بقيه آنها وجود ندارد.

البته مساله متکديان از بي خانمان ها جداست. 90درصد متکديان باخانمان و سازمان يافته اند که از حاشيه شهرها مي آيند. در اين مورد، دستگيري تاثيري ندارد و عوامل پيچيده اي دخيل است که در نتيجه آنها، کار سرعت مطلوب ندارد و به نتيجه نمي رسد. در کنار نياز به سازماندهي و برنامه ريزي نهادهاي دولتي براي مقابله با اين پديده ، نقش اجتماعي شهروندان را نبايد ناديده گرفت.

شهرونداني که با شناخت اين پديده و برخورد درست با آن ، شايد بتوانند مهمترين نقش را در مقابله با اين پديده ايفا کنند.

در کنار آن ، بهبود شرايط معيشتي و اقتصادي مردم ، راهي است براي مقابله با باندهاي مخوف سواستفاده از زنان ، کودکان و جوانان که صيد مناسبي براي خريداران مهر و عاطفه انساني و شهروندي اند.

چرخه معيوب ساماندهي

كم‌كاري برخي سازمان‌هاي متولي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي موجب شده طرح‌هاي ساماندهي متكديان، بي‌خانمان‌ها و كودكان كار تاكنون از توفيق چنداني برخوردار نباشد و اگرچه شهرداري تهران به عنوان يكي از 11 سازمان متولي اقداماتي را طي سال‌هاي اخير براي جمع‌آوري اين افراد از سطح شهر انجام داده است، اما كم‌كاري برخي سازمان‌ها از جمله بهزيستي در مرحله پذيرش، نگهداري و ساماندهي موجب شده تعداد قابل توجهي از مددجويان پس از مدت كوتاهي از جمع‌آوري دوباره در سطح شهر رها شوند.

مديرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداري تهران در اين‌باره مي‌گويد: اگرچه سازمان بهزيستي استان تهران با توجه به ظرفيت‌ها و امكانات موجود نهايت همكاري را با شهرداري تهران دارد، اما واقعيت اين است كه ظرفيت اين مراكز در تهران اشباع شده و از آنجا كه بخش قابل توجهي از مددجويان جمع‌آوري شده از سطح پايتخت شهرستاني هستند، عدم پذيرش اين افراد توسط مراكز بهزيستي استان‌ها موجب شده اين افراد پس از مدت كوتاهي مجدد به چرخه بازگردند.

محمدجواد روزبهاني به اين هم اشاره مي‌كند كه كوتاهي برخي سازمان‌هاي مسوول در زمينه ساماندهي متكديان و بي‌خانمان‌ها موجب تحميل هزينه‌هاي ميلياردي به شهرداري تهران شده است، به طوري كه سال گذشته درمان مددجويان داراي بيماري‌هاي خاص كه مدت زيادي از رسوب آنها در مراكز اسكان موقت گذشته بود، يك ميليارد تومان هزينه به شهرداري تحميل كرده است.

در حالي كه آمارهاي موجود بيانگر بازگشت مجدد درصد قابل توجهي از متكديان پس از مدت كوتاهي دوباره به همان شغل تكديگري است به نظر مي‌رسد صرفا جمع‌آوري اين افراد از خيابان‌ها و معابر شهري و نگهداري موقت آنها در مراكز ويژه نمي‌تواند مشكلي از معضل متكديان برطرف كند.

در كنار اين امر، بهبود شرايط معيشتي و امكان ايجاد كار و حرفه براي متكديان پس از ساماندهي و بازگشت مجدد به جامعه ضرورتي است كه نبايد از سوي مسوولان و متوليان امر ناديده گرفته شود.

البته در كنار اين موارد نقش اجتماعي شهروندان را نبايد ناديده گرفت؛ شهرونداني كه با شناخت اين پديده و برخورد منطقي و صحيح با آن مي‌توانند مهم‌ترين نقش را در مقابله با سودجويي اين افراد داشته باشند.../تابناکادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : amouzeshelmi

 

تحريم هاي جديد آمريكا عليه ايران

 

تحريم هاي جديد آمريكا عليه ايران : بیمه معلم ، بانك های مهر و انصار ، بنياد تعاون سپاه و پرویز فتاح

وزرات خزانه داری آمريکا روز سه شنبه دو بانك ، يك شركت نفتي و يك موسسه اقتصادي وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيز يك شركت كشتيراني ايران را در ليست جديد تحريم هاي خود قرار داد .

به گزارش عصر ايران  در ادامه رويكرد تحريم و افزايش فشار بر ايران بر سر موضوع هسته اي  ، وزارت خزانه داري امريكا روز گذشته اعلام كرد كه شركت ها و بانك هاي نفت و گاز پارس ، بيمه معلم ، بانك مهر ، بانك انصار ، شركت كشتيراني لاينر ترانسپورت كيش و بنياد تعاون سپاه را به ليست سياه تحريمي خود مي افزايد .

همچنين بر اين اساس نام پرويز فتاح وزير سابق نيرو در دولت نهم محمود احمدي نژاد و مدير عامل بنياد تعاون سپاه نيز به ليست تحريم ها افزوده شده است .

استيوارت لوی، معاون امور تروريسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داري آمريكا و يكي از كليدي ترين مقامات آمريكايي براي دنبال كردن استراتژي تحريم ها عليه ايران درباره تحريم هاي جديد آمريكا عليه نهادهاي وابسته به سپاه در ايران مدعي شد كه اين نهاد نظامي در ايران به همراه سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي از جمله مهم ترين نهادهايی هستند که در دور زدن تحريم ها مشارکت دارند.

اين مقام آمريكايي افزود كه هدف تحريم های تازه آمريکا بيش از آن که  مبادله نفت ايران را تحت تاثير قرار دهد، محدود کردن سيستم مالی سپاه پاسداران و خطوط کشتيرانی جمهوری اسلامی است را هدف قرار داده است .

استيورات لوی با اشاره به اينكه واشنگتن در نظر دارد تا  فشارها  برايران را افزايش دهد ، افزود  :‌ " اين براي ما مهم است  که به اعمال فشار ادامه بدهيم و شرکت هايی که می خواهند به ايران برای دور زدن تحريم ها کمک کنند را نشان دهيم " .

گفتني است در اوايل ماه جاري ميلادي نيز وزارت خزانه داري آمريكا اعلام كرد كه هفتاد شركت مرتبط يا وابسته به كشتيراني جمهوري اسلامي ايران را در فهرست سياه تحريم ها قرار مي دهد .

وزارت خزانه داری آمريکا همچنين  نام دو بانک «انصار» و «مهر» را به اتهام  ارائه خدمات بانکی به سپاه پاسداران در فهرست جديد  تحريم های خود قرار داد . بر اين اساس  مشارکت اين بانک ها در نظام بانکی و تجاری آمريکا و نيزارتباط شهروندان آمريکايی با اين بانک ها نيز ممنوع شده است .

در بيانيه وزارت خزانه داري آمريكا درباره دلايل قرار گرفتن بنياد تعاون سپاه در ليست جديد تحريم ها آمده است :‌ " اين بنياد سپاه سازمانی نيمه دولتی است که از طريق ارتباط با حکومت سود می برد و در بخش های مهمی از اقتصاد ايران فعال است . .

در گزارش روز سه شنبه وزارت خزانه داري آمريكا همچنين دلايل قرار گرفتن نام ديگر شركت هاي ايراني در ليست تحريم ها نيز مورد اشاره قرار گرفته است . بر طبق اين گزارش شرکت کشتيرانی لاينر ترانسپورت کيش نیز به اتهام انتقال سلاح به حزب الله لبنان ،  شركت بیمه معلم به دلیل ارائه خدمات به کشتيرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت نفت و گاز پارس نیز در چارچوب تحریم های تازه آمریکا برای جلوگیری از سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران در فهرست شرکت های مورد تحریم قرار گرفته  اند .   

شرکت‌ نفت‌ و گاز پارس‌ هم اكنون مسئوليت‌ توسعه‌ کليه‌ فازهای‌ ميدان‌ گازی‌ پارس‌ جنوبی‌ و توسعه‌ ميدان‌ های گازی‌ پارس‌ شمالی‌ و برخي ديگر از حوزه هاي نفتي و گازي در خليج فارس را  برعهده دارد . اين شركت يكي از زير مجموعه هاي شركت ملي نفت ايران مي باشد.

جمهوري اسلامي ايران ضمن بي ثمر خواندن تحريم هاي آمريكا و متحدانش عليه خود ، افزايش فشارهاي  تحريمي را به عنوان فرصتي براي خودكفايي و رشد و توسعه اقتصادي مي داند....../تحلیل:عصرایرانادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : amouzeshelmi

دختری به نام اسمرالدا تصمیم می گیرد بینی اش را عمل کند. او در اسپانیا به دنیا آمده و در دبی زندگی می کند.

جراحی بینی

مثل همه افرادی که تصمیم به جراحی بینی می گیرند، او هم شروع به پرس و جو از اطرافیان و تحقیق در اینترنت می نماید. چندین ماه به این موضوع فکر کرده بود تا این که ناگهان بینی زیبای یکی از همکارانش توجهش را جلب می کند. نزد او می رود و سؤالاتی می کند.

آمال جان بینی ات را عمل کرده ای؟ آره. چطور مگه؟ خیلی زیبا و طبیعی شده. می تونم بپرسم کجا بینی ات را عمل کردی؟ من ایران عمل کردم عزیزم پیش کدام دکتر؟ من پیش دکتر حسنانی عمل کردم. عالیه. وقتی که اونجا رفتم، خودم دیدم آدمها از جاهای مختلف دنیا آمده بودند تهران تا پیش دکتر حسنانی عمل کنند. خیلی دکتر معروفیه. همۀ مریضهاش ازش راضی بودن. میشه شمارشو به من بدی؟ بله عزیزم.

اسمرالدا با دفتر دکتر حسنانی تماس می گیرد تا نظر دکتر حسنانی را در مورد جراحی بینی اش جویا شود. مطابق روال مشاوره های آنلاین، از او خواسته می شود که عکس های بینی اش را از زاویه های مختلف تمام رخ و نیمرخ بفرستد. بعد از چند روز، نظر دکتر حسنانی به همراه قیمت عمل بینی به او اعلام می شود.

جراحی بینی

اسمرالدا شروع به تحقیق در مورد این دکتر می کند. فیلم داستانی جراحی بینی آمال را چند بار می بیند، گالری عکس های قبل و بعد از عمل دکتر حسنانی را به دقت بررسی می کند و از این که تنوع بینی ها آنقدر زیاد است، شگفت زده می شود.

جراحی بینی

او متوجه می شود که در گالری دکتر حسنانی هر بینی به یک سبک عمل شده و بینی ها کپی یکدگیر نیستند. اسمرالدا عزمش را جزم نموده، تصمیمش را نهایی کرده و برای سفر به ایران آماده می شود. در جلسه مشاوره، دکتر از او می خواهد که خواسته هایش را در مورد جراحی زیبایی بینی بیان کند. اسمرالدا به دکتر می گوید که دوست دارد بینی اش طبیعی و در عین حال بسیار زیبا باشد. در مورد میزان سربالا شدن نوک بینی و شیب پشت بینی با دکتر توافق می کند. دکتر تعدادی عکس قبل و بعد از عمل، از افرادی که بینی مشابه او داشته اند را به او نشان می دهد. سپس با دستگاه آندوسکوپ اقدام به معاینۀ داخل بینی اش می کند.  

جراحی بینی

تست خون و عکس های حرفه ای قبل از عمل روز قبل از عمل زیبایی بینی انجام شده و نتایج ظرف چند ساعت آماده می شود. در روز جراحی بینی ، اسمرالدا تعدادی فرم پر نموده و خلاصه ای از آنچه در جلسۀ مشاوره با دکتر توافق کرده است را روی کاغذ آورده و امضا می کند. عکس های بیمار، نتایج آزمایش، خواسته های مکتوب او و سایر موارد در پرونده ای جمع آوری شده و قبل از عمل به دکتر ارائه می شود. دکتر حسنانی با در دست داشتن این مدارک، قبل از بیهوش شدن بیمار بالای سر او آمده و همه چیز را با او هماهنگ و نهایی می کند.

جراحی بینی

دکتر بیهوشی شرح حال مختصری از او می گیرد. و اطمینان حاصل می کند که بیمار ناشتا بوده و بیماری داخلی ندارد. -اسمت چیه دخترم؟ - اسمرالدا - صبح که صبحانه نخوردی؟ - نه همانطور که به من گفته شده بود ناشتا هستم اسمرالدا در اتاق عمل بسیار خوشحال است از این که همه لبخند به لب دارند و با او به گرمی برخورد می کنند، احساس شادی و آرامش می نماید.  

جراحی بینی

داروهای بیهوشی تزریق می شوند و ماسک اکسیژن روی دهان بیمار گذاشته می شود. بعد از یکی دو ساعت، عمل بینی به پایان می رسد. اسمرالدا به تدریج به هوش می آید و به اتاق دیگری که اتاق ریکاوری نام دارد، منتقل می شود. در اتاق ریکاوری، ضربان قلب و اکسیژن خون بیمار به مدت یک ساعت پایش شده و پس از حصول اطمینان از سلامت بیمار، او را به بخش بستری منتقل می کنند.

جراحی بینی

در بخش بستری به اسمرالدا یک ماسک ژلی قابل انجماد داده می شود تا به عنوان کمپرس سرد استفاده شود. کمپرس سرد برای پیشگیری از پیدایش کبودی ها و ورم اطراف چشم تا یکی دو روز استفاده می شود. کبودی اطراف چشم ها و سیاه شدن این ناحیه، جزء یکی از فرآیندهای بهبودی در همۀ جراحی های بینی است. اما شدت آن در افراد مختلف متفاوت است. اسمرالدا تا یکی دو روز ورم خفیفی را اطراف چشم ها تجربه می کند و به سرعت بهبود می یابد.

جراحی بینی

اسمرالدا حتی در دورۀ نقاهت موفق به بازدید برخی جاهای دیدنی تهران از جمله موزه ها و پارک ها می شود. بعد از یک هفته استراحت، اسمرالدا برای برداشتن اسپلینت و کشیدن بخیه های بینی مراجعه می کند. برداشتن اسپلینت یا گچ بینی و کشیدن بخیه ها توسط پرسنل آموزش دیدۀ دکتر حسنانی انجام می شود. سپس به او آینه ای داده می شود تا بینی اش را ببیند. با وجودی که بینی در این مرحله ورم دارد، اسمرالدا از همین الان از نتیجۀ جراحی بسیار راضی است و به دکتر می گوید شبیه هنر پیشۀ مورد علاقه اش شده است.

جراحی بینی

اسمرالدا بعداً تعریف کرد که از برخورد خوب دستیاران دکتر، پرسنل بیمارستان، پرستاران و منشی ها نه فقط به خاطر رسیدگی و مراقبت های پزشکی، بلکه همچنین به خاطر عشقی که به کارشان می ورزیدند، بسیار لذت برده است. اسمرالدا در مورد تجربۀ سفرش به ایران می گوید که این فقط یک جراحی نبود. یک سفر رویایی بود و قطعاً برای دیدار مجدد از ایران برنامه ریزی خواهد کرد.ادامه مطلب
 نخستین همایش بین المللی مدیریت رسانه 18 و 19 آبان ماه در کتاکبخانه ملی برگزار می شود. 
 
به گزارش ایرنا، در این همایش که با حضور فعالان رسانه ای، اصحاب رسانه، مدیران خبرگزاری ها و مطبوعات برگزار می شود، از مقاله های برتری که به دبیرخانه همایش ارسال شده قدردانی به عمل می آید.
 
اهدای جایزه دکتر علی اکبر فرهنگی به برگزیدگان، بخشی از برنامه های این همایش خواهد بود.
 
برگزاری کارگاه های آموزشی برای شرکت کنندگان و ارائه مدرک نخستین همایش بین المللی مدیریت رسانه از دیگر بخش های این همایش اعلام شده است.
 
همایش بین المللی مدیریت رسانه به اهتمام نهادهای مستقل و با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک، دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، علوم و تحقیقات و برخی موسسات رسانه ای برگزار می شود.
 
دکتر علی اکبر فرهنگی، دکتر باقر ساروخانی، دکتر حسین انتظامی، دکتر صالحی امیری، دکتر حسینی دانا، دکتر محمود اسعدی و دکتر محمد لبیبی برخی سخنرانان این همایش هستند.
 
نقد و بررسی نظریه های جدید مدیریت رسانه، مدیریت استراتژیک رسانه و نیز مدیریت سازمان های رسانه ای، چیستی مدیریت رسانه در دانشگاه های ایران و جهان، آینده رسانه و الگوی بومی مدیریت رسانه بخشی از محورهای این همایش خواهد بود.
 
در کارگاه های آموزشی این همایش موضوعاتی نظیر اقتصاد رسانه، فرآیند تولید و تهیه برنامه های حرفه ای در رادیو، فرآیند مدیریت فرم و محتوای سایت، موقعیت مدیریت رسانه در جهان و مدیریت راهبردی رسانه مدنظر قرار می گیرد.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : amouzeshelmi
لیست قیمت‌های کاذب در بازار مسکن (+جدول)جست‌و‌جو در میان فایل‌های خرید و فروش بازار مسکن نشان می‌دهد شروع فصل پاییز و کند شدن روند معاملات نتوانسته از گرمای قیمت‌گذاری برخی از مالکان برای فروش واحدهای مسکونی بکاهد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» در نیمه دوم سال جاری هنوز هم مالکانی پیدا می‌شوند که قیمت پیشنهادی ملک خود را در محدوده «قرمزرنگ» بازار (بالاتر از میانگین قیمتی هر منطقه) قیمت‌گذاری کرده‌اند.

ماه‌های ابتدایی سال جاری دو رویداد مهم باعث شد تا عده‌ای از مشاوران املاک و همچنین برخی از فروشنده‌ها از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و دست به سوءاستفاده بزنند.

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از یک‌سو و کاهش سود بانکی از سوی دیگر عواملی بود که باعث شد تا عده‌ای در بازار مسکن اقدام به بازارگرمی کنند و سطح قیمت‌های پیشنهادی املاک خود را بیش از قیمت میانگین منطقه افزایش دهند.

گذشت نیمی از سال و ورود به فصل پاییز این تصور را به وجود می‌آورد که ممکن است برخی از این مالکان از قیمت‌های پیشنهادی اولیه خود دست بکشند و نرخ پیشنهادی خود را پایین آورند. اما کمی جست‌وجو در محله‌های مختلف شهر نشان می‌دهد این دسته از مالکان تصمیمی برای کاهش قیمت پیشنهادی خود ندارند و بنا دارند آستانه قیمت ملک خود را برای فروش بالاتر از میانگین قیمتی منطقه نگه دارند.

البته برخی از مشاوران املاک معتقدند دسته‌ای از فروشندگان در بازار دلایل دیگری برای بالا نگه داشتن قیمت پیشنهادی ملک خود ارائه می‌دهند.

یکی از این مشاوران به «دنیای اقتصاد» در این باره چنین توضیح می‌دهد: در برخی از محلات تهران قيمت‌های پیشنهادی خرید و فروش ملک کوچه به کوچه متفاوت است. به‌طور مثال در منطقه يوسف‌آباد نمي‌توان قيمت خانه‌هاي خيابان مستوفي را با خيابان جهان آرا مقايسه کرد.

در این محله آپارتمانی با 73 متر زیربنا، متر مربعی 9 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. این در حالی است که میانگین قیمت خرید و فروش ملک در این محله در هر متر مربع حدود 6 میلیون و 920 هزار تومان است.

به گفته او «فرهنگ منطقه» یکی از معیارهای مهم در قيمت‌گذاري مالكان آپارتمان‌هاي فروشي است. علاوه بر این مصالح و کيفيت ساختمان و امتيازهاي رفاهي را نيز از ديگر ويژگي‌هايي دانست که در قيمت خانه‌هاي بزرگ متراژ تاثير دارد.

در برخی محلات دیگر شهر نیز چنین مواردی قابل مشاهده است. به عنوان مثال در خیابان نامجو قیمت پیشنهادی یک آپارتمان 67 متری، 3 میلیون و 700 هزار تومان در هر مترمربع تعیین شده است. این در حالی است که میانگین قیمت در این منطقه حدود سه میلیون و 368 هزار تومان است.

ادامه مطلب
  مدیر تیم فوتبال المپیک ایران گفت: اعزام این تیم با کادر فنی سابق به اردوی آمادگی قطر منطقی نیست ، زیرا با سیاست های کمیته فنی فدراسیون فوتبال هم همخوانی ندارد.
حبیب کاشانی  در گفت وگو با ایرنا،افزود: قرار بود موضوع سرمربی تیم فوتبال امیددرنشست روزچهارشنبه هفته گذشته هیات رییسه فدراسیون فوتبال باارائه گزارشی از سوی اینجانب مشخص شود که به دلایلی این کار انجام نشد.
وی با بیان اینکه تیم فوتبال امید قراراست از 19آبان ماه به مدت 10 روز در اردوی آمادگی قطرشرکت کند،گفت:باتوجه به برنامه تیم فوتبال امید،ازرییس فدراسیون فوتبال خواستم که نشستی برای بررسی وضعیت این تیم انجام شود تا تکلیف کادر فنی این تیم نیز قبل از اعزام به قطر مشخص شود.
مدیر تیم فوتبال المپیک ایران گفت: آقای کفاشیان قول داد روز شنبه یا یکشنبه نشستی برای مشخص شدن تکلیف تیم فوتبال امیدبرگزار شود،اماشب گذشته از قول ایشان پیام دادند که تیم فوتبال امید با کادر فنی قبلی به اردوی قطر اعزام شود.
وی تصریح کرد: این کار با سیاست های کمیته فنی فدراسیون فوتبال و اینجانب همخوانی ندارد و امروز هم هرچه تلاش کردم با رییس فدراسیون فوتبال در این باره صحبت کنم، موفق نشدم.
کاشانی درپاسخ به این سئوال که انتخاب محمدخاکپور به عنوان سرپرست فنی تیم فوتبال امید با چه ملاک های صورت گرفته است، گفت:اول باید دید موجودی تیم امید در این زمینه قبلا چی بوده است و خاکپور جایگزین چه کسی شده است؟
وی تاکیدکرد:سرپرست فنی تیم امیدقبلا فردی غیر ورزشی بودوامروز یک بازیکن با سابقه و خوش اخلاق فوتبال به جای ایشان معرفی شده است.
وی حضور خاکپور در تیم فوتبال امید را گره کشا خواند و افزود: خاکپور بازیکن با تجربه و آشنا به علم روز فوتبال است که می تواند الگوی مناسب برای بازیکنان جوان تیم فوتبال امید باشد.
محمدخاکپورمدافع خوش اخلاق تیم ملی فوتبال ایران درجام جهانی199فرانسه روز جمعه به عنوان سرپرست و مدیرفنی تیم فوتبال امید منصوب شد.
مدیرتیم فوتبال المپیک ایران صبح امروز درگفت وگو بارادیو گفته بودکه اگر کمکی از دستش بربیاید انجام می دهد، اما اگر فضا برای کار فراهم نباشد می رود و جا را برای دوستان دیگر باز می کند.
حبیب کاشانی افزوده بود: متاسفانه هرچه زمان می گذرد این احساس به من دست می دهد که برخی تلاش می کنند تا تیم امید موفق نشود و به المپیک نرود. نمی دانم این دوستان دوستانی در لباس دشمن هستند یا دشمنانی در لباس دوست. خواسته یا ناخواسته، عمدی یا غیرعمدی کار را پیچیده و مبهم می کنند.
وی گفته بود:پنجشنبه شب تا ساعت 24:30 با خاکپور حرف می زدم تا او را برای حضور در تیم امید راضی کنم. خاکپور سال ها در فوتبال ایران حضور داشته و درسطح تیم ملی بازی کرده 10 سال هم در آمریکا مدرسه فوتبال داشته است اما چرا فضا به گونه ای است که باعث دلسردی خاکپور و امثال خاکپور شده است. 
کاشانی با اشاره به شرایط تیم امید در بازی های آسیایی اینچئون گفت: آنطور که به من گزارش داده اند تیم امید در بازی های آسیایی یکی از بی نظم ترین کاروان ایران بوده است. لازم است فردی مثل خاکپور در کنار تیم امید باشد و من نمی دانم که چرا برخی مشکل تراشی می کنند. به من گفتند اولین مشکل خروج بازیکنان است که من با فرمانده محترم ناجا در این زمینه صحبت کردیم و جناب احمدی مقدم قبول کردند که با تیم امید ایران در زمان برگزاری اردو همکاری کنند. بازار شایعه داغ است یک روز یک نفر می گوید قرار است من سرمربی تیم امید شوم. روز دیگر مربی دیگر صحبت می کند و می گوید من مربی تیم امید می شوم در حالی که این اتفاقات رخ نداده و من اصلا صحبتی با آنها نکرده ام. این مسائل تمرکز ما را به هم می زند و مشکل ساز می شود.
کاشانی با اشاره به صحبت های یکی از اعضای کمیته فنی گفت:این فرد به من گفت اگر مشکل خروجی بازیکنان و مشکل لباس را حل کنید 50 درصد مشکلات تیم حل می شود. واقعا خنده دار است که مشکلات تیم امید این گونه است.
کاشانی در مورد انتخاب سرمربی تیم امید و گزینه هایی که انصراف دادند گفت: از روز اول با کمیته فنی 4 جلسه گذاشتم و کمیته فنی اعلام کرد که وینگادا نمی تواند کمکی به تیم امید بکند که من به این دوستان گفتم وینگادا را چه کسی انتخاب کرده است که آنها گفتند ما و من گفتم چگونه است که بعد از 6 ماه می گویید این مربی کارایی ندارد. مگر همان مربی با همان کارنامه نیست که در سئول تیم را قهرمان کرد و در عربستان مربیگری کرده است. در نهایت دوستان گفتندوینگادابرخلاف کی روش پرستیژ کی روش ندارد و در نهایت شاخص هایی برای انتخاب سرمربی عنوان شد که بهتر است محصص، معینی و افاضلی در مورد آن شاخص ها صحبت کنند.
وی ادامه داد: دو دسته مربی انتخاب کردیم یک دسته جوانان با انگیزه ای مثل منصوریان، گل محمدی و افاضلی و دسته دوم مربیانی مثل فرکی و مایلی کهن. وحید هاشمیان هم تا دی ماه درگیر کلاس مربیگری اش است و باید دوشنبه تا پنج شنبه در آلمان در کلاس های مربیگری و کارهای گروهی شرکت کند. با توجه به وقت کمی که داریم و سه مرحله اردویی داریم مربیان نامبر وان خارجی هم نمی توانند به ما کمک کنند و با توجه به آشنایی که من با کرانچار دشتم و می دانستم او فوتبال ایران را می شناسد او را پیشنهاد کردم. در جلسه مشترک با کی روش و کفاشیان مطالب هم گفته شد. کی روش گلایه می کرد که کاش وینگادا خودش هم بود که من به او گفتم به خاطر بحث مالیاتی از باشگاه پرسپولیس او نمی تواند به ایران بیاید. وینگادا آخرین بار با وساطت فدراسیون فوتبال 15 مهرماه از ایران خارج شد. اکنون هم برای وینگادا بلیت قطر تهیه شده و او و دستیارانش در 19 آبان در اردوی قطر تیم را هدایت می کنند. تیمی که باید دو بازی دوستانه آنجا داشته باشد اما برخی از دوستان کمیته فنی به من گفتند وینگادا زمانی که قرار بود بماند اتوریته لازم را نداشت اکنون که ماندنش معلوم نیست چه خواهد شد. چهارشنبه هم در جلسه هیات مدیره فدراسیون حاضر شدم تا گزارش بدهم اما به من وقتی نرسید پنج شنبه هم به کفاشیان گفتم که وقت کم است و اگر تغییرات قرار است داده شود اعمال شود.
وی بااشاره به گزینه های مربیگری تیم امیدگفت: فرکی، منصوریان و گل محمدی از حضور در تیم امید عذرخواهی کردند.درست هم می گویند با توجه به تعهدات شان به باشگاه ها نمی توانند به تیم امید کمک کنند. در هر حال ما با وینگادا در قطر حاضر می شویم.
وی ادامه داد: دیشب یکی از دوستان آخر شب به من گفت کفاشیان گفته وینگادادر قطر بماند تا با فرصت بیشتری انتخاب سرمربی را انجام بدهیم. کی روش به من گفت سه روزه می روم و برمی گردم اما قاسمی دستیارش به من گفت با توجه به تعطیلات عاشورا و تاسوعا او بعد از تعطیلات به ایران می آید به نظرم برای کفاشیان نظر کی روش در انتخاب سرمربی تیم امید خیلی مهم است و می خواهند با او مذاکره کنند.
وی ادامه داد: اگر فضا به گونه ای باشد که کمک کنم کمک می کنم اما اگر غیر از این باشد فضا را برای دوستان دیگر باز می کنم.

ادامه مطلب
مدل مفهومی نیسان کیکسکودکی در میان مزرعه کدو در جنوب انگلیس


فعالیت در مزرعه گل رز مخصوص صادرات- کاخیکا، کلمبیابیشتر ببینید

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : amouzeshelmi
بی اختیاری ادرار دلایل مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتند از:

۱ - سن: با بالا رفتن سن احتمال بروز بی اختیاری ادراری هم افزایش می یابد. بی اختیاری ادراری استرسی در زنان جوان و میانسال و بی اختیاری فوریتی، بیشتر در زنان مسن دیده می شود.

۲ - حاملگی و زایمان: بی اختیاری استرسی در زنان حامله به ویژه در سه ماهه آخر حاملگی دیده می شود که معمولاً با زایمان خود به خود رفع می شود. علت آن تغییرات فیزیولوژیک در هنگام حاملگی است.

۳ - زایمان‌های متعدد طبیعی:
گفته می شود زایمان های متعدد طبیعی، به دلیل کششی که بر اعصاب ناحیه و نسوج نگهدارنده کف لگن وارد می کند، احتمال بروز بی اختیاری ادراری را افزایش می دهد.
بی اختیاری ادراری اگرچه یکی از مشکلات زایمان های طبیعی متعدد برشمرده شده است اما از آن جا که مزایای این شیوه زایمان به مراتب بیشتر از سزارین است جا دارد که متخصصان زنان و زایمان ضمن در نظر گرفتن تمهیدات لازم مانند ورزش های قبل، هنگام و بعد از زایمان به رفع این مشکل احتمالی کمک کنند.

۴ -چاقی: افزایش بی رویه وزن بدن هم بر میزان شیوع و هم بر شدت بی اختیاری ادراری اثر مستقیم دارد، چون با فشاری که بر نسوج نگهدارنده لگن وارد می کند، باعث تضعیف توان عضلات کف لگن می شود و قدرت کنترل ادرار کاهش می یابد.

۵ - هورمون ها: نقش مصرف هورمون استروژن به ویژه در سنین بالاتر از ۵۵ سال در ایجاد این مشکل به اثبات رسیده است؛ لذا یک فاکتور ریسک تلقی می شود.

۶ -دیابت: تیپ دو دیابت در هر دو جنس و به ویژه در بانوان یکی از دلایل مهم بی اختیاری ادراری است.

۷ - برداشتن رحم (هیسترکتومی): برداشتن رحم با افزایش خطر بی اختیاری ادرار همراه است.

۸ - عفونت ادراری: معمولاً عفونت ادراری همراه با بی اختیاری ادراری موقتی است ولی اگر در پی عفونت ادراری، میزان شیوع بی اختیاری ادراری افزایش یابد باید به دلایل زمینه ای توجه کرد.

۹ - صدمه به عملکرد فیزیکی بدن (یعنی کاهش حرکات فیزیکی به دلیل صدمه بدنی): مانند آرتریت، گیجی و... که با افزایش بی اختیاری ادراری همراه است؛ لذا باید از صدماتی که باعث کاهش عملکرد فیزیکی بدن می شود، جلوگیری کرد.

۱۰ - اختلالات هوشیاری (CONGNI TIVE-IMPAIRMENT): مثل زوال عقل (دمانس) که با بی اختیاری ادراری ارتباط مستقیم دارد.

۱۱ - افسردگی (دپرسیون): افسردگی و بی اختیاری ادراری علت و معلول یکدیگر است. بر اساس مطالعات انجام شده افسردگی با اثرگذاری بر عملکرد عصبی و هورمونی بر شدت بی اختیاری می افزاید.

۱۲ - یائسگی: اثرگذاری بر تولید هورمون های داخلی (اندوژن) باعث افزایش روند بی اختیاری ادراری می شود.

۱۳ - فعالیت های فیزیکی خاص: بروز بی اختیاری ادراری به ویژه نوع استرسی آن با ورزش مرتبط است. به ویژه آن دسته از ورزش های سنگینی که عمدتاً لگن درگیر است؛ مثل بعضی از حرکات ژیمناستیکی روی لگن.

۱۴ - مصرف دخانیات:
سرفه و بیماری های مزمن ریوی که از عوارض مصرف دخانیات است، از عوامل عمده بی اختیاری ادراری محسوب می شود.

۱۵ - رژیم غذایی: مصرف فراوان قهوه، الکل یا نوشیدنی های کربناته (گازدار) روند بی اختیاری ادراری را تشدید می کند.

۱۶ - زمینه ژنتیکی و خانوادگی: در افرادی که در بین اعضای خانواده آنها بی اختیاری ادراری استرسی وجود داشته است نسبت به سایر افراد همسن و سال، احتمال ابتلا به بی اختیاری ۲ تا ۳ برابر بیشتر می شود.

۱۷ - بیماری های قلبی ایسکمی (کم خونی قلبی): این بیماری با افزایش بی اختیاری همراه است.

۱۸ - سایر عوامل: مثل یبوست، بی اختیاری کنترل مدفوع، نارسایی احتقانی قلب، مصارف داروها و...

منبع: روزنامه خراسان

ادامه مطلب
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه از همان ابتدا دستور دادم جنایت اسیدپاشی پیگیری شود، گفت: این کار جنایت بزرگی است اما نسبت دادن آن به امر به معروف و اسلام جفا و ظلم عجیبی است که نه تنها در مغرب زمین بلکه برخی رسانه های داخلی نیز به آن دامن می زنند.

به گزارش ایرنا، آیت الله «صادق آملی لاریجانی» روز یکشنبه در همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه این مطلب را بیان کرد.

وی با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه نورانی است که در اختیار داریم ، گریزی نیز به حادثه اسیدپاشی اصفهان زد و افزود: متاسفانه یکسری کشورهای غربی این حادثه را به امر به معروف و نهی از منکر نسبت داده اند که این جفا و ظلم عجیبی است و از آن بدتر اینکه برخی رسانه های داخلی نیز حتی اگر به شکل احتمال، همین کار را کرده اند.

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه اگر فردی از انسانیت بویی برده و ذره ای وجدان داشته باشد، این عمل شنیع را مرتکب نمی شود، اظهار داشت: سمپاشی کردن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقتضای غربی ها است اما چرا خودمان این فضا را آلوده می کنیم آن هم در حالی که اکنون طرحی در مجلس شورای اسلامی بر اساس وظیفه قانون اساسی در حال انجام است.

آملی لاریجانی خاطر نشان کرد: متاسفم که برخی رسانه های کشور این مطالب را به هم وصل می کنند و ظلم فاحشی بر نظام، دستگاه و متفکرین جامعه مرتکب می شوند.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: به دادستانی و دادگستری استان اصفهان از همان ابتدا دستور داده ام تا این موضوع را به طور جد پیگیری کند و براساس آخرین گزارشی که دیروز به دستم رسیده کارهای خوبی در حال انجام است و بزودی مرتکب این امر پیدا می شود.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: همه قبول داریم که شهروندان باید امنیت داشته باشند اما نباید ماجرا را آلوده کرد و بر فضای ناامن تبلیغی دامن زد.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : amouzeshelmi
سرپرست مدیریت راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان از مرگ چهار سرنشین سواری پیکان در اثر خواب‌آلودگی و عدم هوشیاری راننده این خودرو خبر داد.

جواد یوسفی امروز در گفت‌و‌گو با فارس در زنجان با اشاره به وقوع دو حادثه در محورهای استان زنجان اظهار داشت: در این دو حادثه چهار نفر کشته و شش نفر مجروح شدند.

وی با بیان اینکه در حادثه نخست که ساعت دو شب رخ داده است چهار سرنشین خودرو پیکان جان خود را از دست داده‌اند، اضافه کرد: عدم هوشیاری راننده پیکان علت این حادثه بوده است.

سرپرست مدیریت راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه در این حادثه خودرو پیکان ابتدا با گاردریل برخورد کرده، تصریح کرد: پس از این برخورد خودرو به لاین میانی جاده هدایت شده و با یک دستگاه کامیون برخورد کرده است.

این مسئول با بیان اینکه این حادثه در کیلومتر 37 لاین شمالی آزادراه زنجان – تبریز رخ داده است، تاکید کرد: علت این حادثه عامل انسانی است و راننده پیکان به دلیل خواب‌آلودگی نتوانسته خودرو خود را کنترل کند.

یوسفی حادثه دوم را مربوط به محور آزادراه زنجان – قزوین اعلام و خاطرنشان کرد: این حادثه در کیلومتر 29 لاین جنوبی این محور رخ داده است.

وی زمان این حادثه را چهار صبح خواند و ادامه داد: در این حادثه یک دستگاه سواری سمند با یک دستگاه سوناتا برخورد کرده است.

سرپرست مدیریت راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه خوشبختانه این حادثه فوتی نداشته گفت: در این سانحه شش نفر مجروح شدند.

این مسئول با اشاره به اینکه عوامل راهداری و پلیس راه به منظور پاکسازی جاده بلافاصله در محل تصادف حضور یافته‌اند، متذکر شد: هم‌اکنون مشکلی در تردد در جاده‌های زنجان وجود ندارد و همه محورهای این استان باز است.

ادامه مطلب
رپورتاژ
داستان جراحی بینی اسمرالدا
لینک های مفید
عکاسی |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.