تاريخ : | | نویسنده : amouzeshelmi

ترجمه فارسی نهج البلاغه موعظه ياران
بندگان خدا! همانا محبوبترين بنده نزد خدا، بنده‏اي است که خدا او را در پيکار نفس يار است، بنده اي که از درون، اندوهش شعار است، و از برون ترسان و بيقرار است. چراغ هدايت در دلش روشن است و برگ روز مرگش - که آمدني است- معين. مرگ درونما را به خود نزديک ساخته، و- ترک لذت را- که سخت است، آسان شمرده، و دل از هوس پرداخته. ديده، و نيک نظر کرده. به ياد خدا بوده، و کار بيشتر کرده. از آبي که شيرين است و خوشگوار، و آبشخور آن نرم و هموار، به يک بار سير نوشيده و در پيمودن راه راست کوشيده. جامه آرزوهاي دنيا وي برون کرده، دل از همه چيز پرداخته، و به يک چيز روي آورده. از کوردلان به شمار نه، و پيروان هوا را شريک و يار نه. کليد درهاي هدايت گرديد، و قفل درهاي هلاکت. راه خود را به چشم دل ديد. و آن را که خاص اوست، رفت- و به چپ و راست ننگريد-. نشانه راهش را شناخت، و خود را در گردابهاي گمراهي غرقه نساخت، و در استوارترين دستاويز و سختترين ريسمانها چنگ انداخت. به حقيقت چنان رسيد که گويي پرتو خورشيد بر او دميد. و خود را در فرمان خدا گذاشت و بر گزاردن برترين وظيفه‏ها همت گماشت. چنان که هر مشکلي که پيش آيد، باز نمايد و در آن نماند، و هر فرعي را به اصل آن بازگرداند. چراغ تاريکيهاست، راه‏گشا در تيرگيهاست، کليد درهاي بسته است، و دشواريها را از پيش بردارد. راهنماي گمراهان است و در بيابان ناداني شان فرو نگذارد، اگر سخن گويد شنونده را نيک بياگاهاند، و اگر خاموش باشد خواهد تا از گزند ايمن ماند. بي‏ريا طاعت خدا را گزيد و خدايش خاص خود گردانيد. پس، او گوهرهاي دين را کان است، و کوهي است که زمين بدو از لغزش در امان است. داد را بر خود گماشته، و نخستين نشانه آن اين که هوي و هوس را از دل برداشته. حق را ستايد و کار بندد، و کار نيکي نيست که ناکرده گذاشته، و در جايي گمان فايدتي نبرده جز که به رسيدن بدان همت گماشته. خود را در اختيار کتاب خدا نهاده، و آن را راهبر و پيشواي خود قرار داده. هر جا که گويد بار گشايد و هر جا که فرمان دهد فرود آيد،و ديگري که دانشمندش دانند، و بهره‏اي از دانش نبرده، ترهاتي چند از نادانان، و مايه‏هاي جهلي از گمراهان به دست آورده، دامهايي از فريب و دروغ گسترده. کتاب خدا را به راي خويش تفسير کند، و حق را چنان که دلخواه اوست تعبير کند.- مردم- را از بالاهاي سخت ايمن دارد، و گناهان بزرگ را، آسان شمارد. در کارهاي شبهه‏ناک افتاده است و گويد: چون شبهه‏اي باشد باز ايستم. در بدعتها آرميده است و گويد: اهل بدعت نيستم. صورت او صورت انسان است، و دل او دل حيوان. نه راه رستگاري را مي‏شناسد، تا در آن راه رود، و نه راه گمراهي را تا از آن باز گردد، چنين کس، مرده‏اي است ميان زندگان. پس، کجا مي‏رويد؟ و کي باز مي‏گرديد؟ که علامتها برپاست. و دليلها هويداست. و نشانه‏ها برجاست. گمراهي تا کجا؟ سرگشتگي تا کي و چرا؟ خاندان پيامبرتان ميان شماست که زمامداران حق و يقينند. پيشوايان دينند. با ذکر جميل و گفتار راست قرينند. پس همچون قرآن، نيک حرمت آنان را در دل بداريد. و چون شتران تشنه که به آبشخور روند، روي به آنان آريد. مردم از خاتم پيامبران فرا گيريد: مي‏ميرد از ما آن که مي‏ميرد، و مرده نيست، و مي‏پوسد آن که مي‏پوسد و پوسيده نيست. پس مگوييد آنچه را نمي‏دانيد. که بيشتر حق در چيزي است که منکر آنيد. و آن را که بر او حجتي نداريد- و آن منم - معذور شماريد.- آيا حکم قرآن را ميان شما جاري نداشتم و دو فرزندم را- که پس از من چراغ راه دينند- و خاندان پيامبر را که گوهران گزينند براي شما نگذاشتم. رايت ايمان را ميان شما پابرجا کردم و مرزهاي حلال و حرام را برايتان جدا. از عدل خود لباس عافيت بر تنتان کردم. و با گفتار و کردار خويش معروف را ميان شما گستردم،- تا بدانيد دادگر کيست و نيکوکار چه کسي است- و با خوي خود شما را نشان دادم که اخلاق گزيده چيست، پس راي- خود- را کار مبنديد در آنچه ديده ژرفاي آن را نتواند ديد و انديشه به کنه آن نتواند رسيد.
از اين خطبه است: تا آنجا که پندارنده گمان برد، دنيا همچون شتري زانو بسته در اختيار فرزندان اميه است تا شير آن را به مردم خورانند، يا چشمه‏اي است بي آميغ که مردم را به آبشخورش کشانند. نه تازيانه‏شان از مردم برداشته شود و نه شمشير آنان، و آن که چنين گمان برد، دروغ پنداشته که نه اين است و نه آن. ليک بهره آنان از خوشي زندگي چندان است که لختي شيريني آن را در کام مزند و سپس به يکبار برونش اندازند. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) عِبادَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبادِ اللَّهِ إِلَيْهِ ‏عَبْداً أَعانَهُ اللَّهُ عَلى نَفْسِهِ، ‏فَاسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ، وَ تَجَلْبَبَ الْخَوْفَ، ‏فَزَهَرَ ‏مِصْباحُ‏ ‏الْهُدى فِى قَلْبِهِ، وَ أَعَدَّ ‏الْقِرى لِيَوْمِهِ النَّازِلِ بِهِ، فَقَرَّبَ عَلى نَفْسِهِ الْبَعِيدَ، وَ هَوَّنَ الشَّدِيدَ: نَظَرَ فَأَبْصَرَ، وَ ذَکَرَ فَاسْتَکْثَرَ، وَ ارْتَوى مِنْ عَذْبٍ فُراتٍ سُهِّلَتْ لَهُ مَوارِدُهُ فَشَرِبَ ‏نَهَلًا، وَ سَلَکَ سَبِيلًا ‏جَدَداً. قَدْ خَلَعَ سَرابِيلَ الشَّهَواتِ، وَ تَخَلّى ‏مِنَ‏ الْهُمُومِ إِلَّا هَمّاً واحِداً انْفَرَدَ بِهِ، فَخَرَجَ مِنْ صِفَةِ الْعَمى، وَ مُشارَکَةِ أَهْلِ الْهَوى، وَ صارَ مِنْ مَفاتِيحِ أَبْوابِ الْهُدى، وَ مَغالِيقِ أَبْوابِ الرَّدى، قَدْ أَبْصَرَ طَرِيقَهُ، وَ سَلَکَ سَبِيلَهُ، وَ عَرَفَ مَنارَهُ، وَ قَطَعَ ‏غِمارَهُ‏، وَ اسْتَمْسَکَ مِنَ الْعُرى بِأَوْثَقِها، وَ مِنَ الْحِبالِ بِأَمْتَنِها، فَهُوَ مِنَ الْيَقِينِ عَلى مِثْلِ ضَوْءِ الشَّمْسِ قَدْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلَّهِ سُبْحانَهُ فِى أَرْفَعِ الْأُمُورِ مِنْ إِصْدارِ کُلِّ وارِدٍ عَلَيْهِ، وَ تَصْيِيرِ کُلِّ فَرْعٍ إِلى أَصْلِهِ، مِصْباحُ ظُلُماتٍ، کَشَّافُ ‏عَشَواتٍ‏، مِفْتاحُ مُبْهَماتٍ، دَفَّاعُ مُعْضِلاتٍ، دَلِيلُ ‏فَلَواتٍ‏، يَقُولُ فَيُفْهِمُ، وَ يَسْکُتُ فَيَسْلَمُ، قَدْ أَخْلَصَ لِلَّهِ فَاسْتَخْلَصَهُ، فَهُوَ مِنْ مَّعادِنِ دِينِهِ، وَ أَوْتادِ أَرْضِهِ قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْعَدْلَ، فَکانَ أَوَّلُ عَدْلِهِ نَفْىَ الْهَوى عَنْ نَفْسِهِ، يَصِفُ الْحَقَّ وَ يَعْمَلُ بِهِ، لا يَدَعُ لِلْخَيْرِ غايَةً إِلَّا ‏أَمَّها، وَ لا ‏مَظِنَّةً إِلَّا قَصَدَها، قَدْ ‏أَمْکَنَ‏ ‏الْکِتابَ‏ ‏مِنْ‏ ‏زِمامِهِ‏، فَهُوَ قائِدُهُ وَ إِمامُهُ، يَحُلُّ حَيْثُ حَلَّ ‏ثَقَلُهُ‏، وَ يَنْزِلُ حَيْثُ کانَ مَنْزِلُهُ.
وَ اخَرُ قَدْ تَسَمّى عالِماً وَ لَيْسَ بِهِ، فَاقْتَبَسَ جَهائِلَ مِنْ جُهَّالٍ، وَ أَضالِيلَ مِنْ ضُلَّالٍ، وَ نَصَبَ لِلْنّاسِ ‏أَشْراکاً مِنْ حَبائِلِ غُرُورٍ، وَ قَوْلٍ زُورٍ، قَدْ حَمَلَ الْکِتابَ عَلى ارائهِ، وَ ‏عَطَفَ‏ ‏الْحَقّ‏ عَلى اَهْوائهِ، يُؤَمِّنُ ‏النَّاسَ‏ مِنَ الْعَظائِمِ، وَ يُهَوِّنُ کَبِيرَ الْجَرائِمِ، يَقُولُ: أَقِفُ عِندَ الشُّبُهاتِ وَ فِيها وَقَعَ، وَ يَقُولُ: أَعْتَزِلُ الْبِدَعَ وَ بَيْنَهَا اضْطَجَعَ، ‏فَالصُّورَةُ ‏صُورَةُ ‏إِنسانٍ‏، ‏وَ ‏الْقَلْبُ‏ ‏قَلْبُ‏ ‏حَيَوانٍ‏، لا يَعْرِفُ بابَ الْهُدى فَيَتَّبِعَهُ، وَ لا بابَ الْعَمى فَيَصُدَّ عَنْهُ، فَذلِکَ مَيِّتُ الْأَحْياءِ! ‏‏فَأَيْنَ‏‏ ‏تَذْهَبُونَ‏؟ وَ ‏أَنّى ‏‏تُؤْفَکُونَ‏‏؟ وَ ‏الْأَعْلامُ‏ قائِمَةٌ! وَ الاياتُ واضِحَةٌ! وَ ‏الْمَنارُ مَنصُوبَةٌ! فَأَيْنَ ‏يُتاهُ‏ ‏بِکُمْ‏؟ بَلْ کَيْفَ ‏تَعْمَهُونَ‏ وَ بَيْنَکُمْ ‏عِتْرَةُ نَبِيِّکُمْ؟! وَ هُمْ أَزِمَّةُ الْحَقِّ، ‏وَ ‏أَعْلامُ‏ ‏الدِّينِ‏ وَ أَلْسِنَةُ الصِّدْقِ، فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنازِلِ الْقُرانِ، وَ ‏رِدُوهُمْ‏ ‏وُرُودَ ‏الهِيمِ‏ ‏العِطاشِ‏. أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوها عَنْ خاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ وَ سَلَّمَ: ‏إِنَّهُ‏ ‏يَمُوتُ‏ ‏مَنْ‏ ‏ماتَ‏ ‏مِنَّا ‏وَ ‏لَيْسَ‏ ‏بِمَيِّتٍ‏، ‏وَ ‏يَبْلى ‏مَنْ‏ ‏بَلِىَ‏ ‏مِنّا ‏وَ ‏لَيْسَ‏ ‏بِبالٍ‏ فَلا تَقُولُوْا بِما لا تَعْرِفُونَ، فَإِنَّ أَکْثَرَ الْحَقِّ فيما تُنْکِرُونَ، وَ أَعْذِرُوا مَنْ لا حُجَّةَ لَکُمْ عَلَيْهِ، وَ أَنَا هُوَ. أَلَمْ أَعْمَلْ فِيکُمْ بِالثَّقَلِ الْأَکْبَرِ، وَ أَتْرُکْ فِيکُمُ الثَّقَلَ الْأَصْغَرَ، وَ ‏رَکَزْتُ‏ فِيکُمْ رايَةَ الْإِيمانِ، وَ وَقَفْتُکُمْ عَلى حُدُودِ الْحَلالِ وَ الْحَرامِ، وَ أَلْبَسْتُکُمُ الْعافِيَةَ مِنْ عَدْلِى، وَ ‏فَرَشْتُکُمُ‏ الْمَعْرُوفَ مِنْ قَوْلِى وَ فِعْلِى، وَ أَرَيْتُکُمْ کَرائِمَ الْأَخْلاقِ مِنْ نَفْسِى، فَلا تَسْتَعْمِلُواْ الرَّأْىَ فِيما لا يُدْرِکُ قَعْرَهُ الْبَصَرُ، وَ لا ‏يَتَغَلْغَلُ‏ إِلَيْهِ الْفِکْرُ.
وَ مِنْها: حَتّى يَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّ الدُّنْيا مَعْقُولَةٌ عَلى بَنِى أُمَيَّةَ، تَمْنَحُهُمْ ‏دَرَّها، وَ تُورِدُهُمْ صَفْوَها، وَ لا يُرْفَعُ عَنْ هذِهِ الْأُمَّةِ سَوْطُها وَ لا سَيْفُها!! وَ کَذَبَ الّظانُّ لِذلِکَ، بَلْ هِىَ ‏مَجَّةٌ مِنْ لَذِيذِ الْعَيْشِ يَتَطَعَّمُونَها بُرْهَةً، ثُمَّ يَلْفِظُونَها جُمْلَةً.

رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین اصل
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه مدیریت
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.